Reklama

ALTA (AAT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 TUP SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 79518 5083 2894 580 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(6 847)28 424(1 632)7 033 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(4 481)16 513(1 068)4 086 
  IV. Zysk (strata) netto(4 904)12 257(1 169)3 033 
  V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(4 968)12 232(1 184)3 027 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 5861 681616416 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 8158 5961 3862 127 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 991)(10 602)(1 667)(2 623) 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem1 410(325)336(80) 
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)(0,33)0,80(0,08)0,20 
  XI. STAN ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ2012-09-302011-12-312012-09-302011-12-31 
  XII. Aktywa razem272 434286 00066 22464 753 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe59 66567 93114 50415 380 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe36 03139 2028 7598 876 
  XV. Kapitał własny176 738178 86742 96240 497 
  XVI. Kapitał zakładowy15 21215 2123 6983 444 
  XVII. Liczba akcji15 212 34515 212 34515 212 34515 212 345 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)11,6211,762,822,66 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5621 315372325 
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(22 969)8 519(5 476)2 108 
  XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(4 443)9 514(1 059)2 354 
  XXII. Zysk (strata) netto(4 443)9 514(1 059)2 354 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(693)(2 115)(165)(523) 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 4142 115337523 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(62)(768)(15)(190) 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem659(769)157(190) 
  XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,29)0,63(0,07)0,15 
  XXVIII. STAN ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ2012-09-302011-12-312012-09-302011-12-31 
  XXIX. Aktywa razem189 347195 94346 02744 363 
  XXX. Zobowiązania długoterminowe1 9342 340470530 
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe5252 271128514 
  XXXII. Kapitał własny186 888191 33245 43043 319 
  XXXIII. Kapitał zakładowy15 21215 2123 6983 444 
  XXXIV. Liczba akcji15 212 34515 212 34515 212 34515 212 345 
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,2912,582,992,85 
       
 

Reklama

Do przeliczenia wybranych danych finansowych ze złotych na euro zastosowano następujące kursy:

-do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 30.09.2012r. 4,1138 zł oraz na dzień 31.12.2011r. 4,4168zł.

- do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych średnie arytmetyczne średnich kursów euro ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, odpowiednio 4,1948 zł dla 2012r. oraz 4,0413 zł dla 2011r.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: TUP SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »