Reklama

TVN (TVN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 TVN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży netto11275701193052268802295215 
  II. Zysk z działalności operacyjnej2645333227286306279858 
  III. Zysk / (strata) brutto235857(227425)56226(56275) 
  IV. Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A.16292(329796)3884(81606) 
  V. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1923952813864586569628 
  VI. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(139298)165297(27750)40902 
  VII. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej(197800)(150996)(47154)(37363) 
  VIII. (Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(144702)295687(34496)73166 
  IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach )343876421343161778343876421343161778 
  X. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach)343901287343161778343901287343161778 
  XI. Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach)0,05(0,96)0,01(0,24) 
  XII. Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach)0,05(0,96)0,01(0,24) 
  XIII. Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach)0,10,040,020,01 
  XIV. Stan na dzieńna dzień 30 września 2012 r.na dzień 31 grudnia 2011 r.na dzień 30 września 2012 r.na dzień 31 grudnia 2011 r. 
  XV. Aktywa razem4886863511195811921701157390 
  XVI. Aktywa obrotowe417643828210691015226638713 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe31613353478473767751787555 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe443903456414115905103335 
  XIX. Kapitał własny906065924029214220209208 
  XX. Kapitał zakładowy68775687751671815571 
 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXI. 3 kwartały 2012 r. narastająco3 kwartały 2011 r. narastająco3 kwartały 2012 r. narastająco3 kwartały 2011 r. narastająco 
  XXII. Przychody ze sprzedaży netto101233011680132410682289019 
  XXIII. Zysk z działalności operacyjnej1857093271174427180944 
  XXIV. Zysk brutto1255041059152991926208 
  XXV. Zysk netto w okresie95188813492269220129 
  XXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach )343876421343161778343876421343161778 
  XXVII. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach)343901287346371936343901287346371936 
  XXVIII. Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)0,280,240,070,06 
  XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)0,280,230,070,06 
  XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,10,040,020,01 
  XXXI. Stan na dzień30 września 2012 r.31 grudnia 2011 r.30 września 2012 r.31 grudnia 2011 r. 
  XXXII. Aktywa razem7226010705756617565291597891 
  XXXIII. Aktywa obrotowe413569325309071005322573018 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe31571103351804767444758876 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe65128034933515831679092 
  XXXVI. Kapitał własny34176203356427830770759923 
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »