Reklama

OTMUCHOW (OTM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktó, towarów i materiałów226 804141 16454 06834 930 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 7786 0382 0931 494 
  III. Zysk (strata) brutto5 1455 1801 2271 282 
  IV. Zysk (strata) netto4 0914 004975991 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 74813 7182 3243 394 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 003-77 273-954-19 121 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 21243 833-76610 846 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem2 533-19 722604-4 880 
  IX. Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejdzień 30.09.2012dzień 31.12.2011dzień 30.09.2012vdzień 31.12.2011 
  X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)*280 842278 56168 26863 069 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)145 560147 23335 38333 335 
  XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)47 82952 80611 62611 956 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)97 73194 42723 75721 379 
  XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)135 282131 32832 88529 734 
  XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5502 550620577 
  XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 748 25012 748 25012 748 25012 748 250 
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,320,760,080,17 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,320,760,080,17 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,019,362,192,12 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,019,362,192,12 
       
 

Reklama

*Dane prezentowane w wybranych pozycjach skonsolidowanych rachunku wyników prezentowane są na dzień 30.09.2012 roku i porównywalnie na dzień 30.09.2011 roku. Natomiast dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na 30.09.2012 roku i 31.12.2011 roku.
Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych:
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu - kurs na dzień 30.09.2012 roku wynosił 1 EUR = 4,1138 PLN; kurs na dzień 31.12.2011 roku wynosił 1 EUR = 4,4168 PLN.Natomiast poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - kurs średni w okresie 01.01.-30.09.2012 wynosił 1 EUR = 4,1948 PLN; kurs średni w okresie 01.01.-30.09.2012 wynosił 1 EUR = 4,0413PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »