Reklama

BANKBPH (BPH): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 BANK BPH SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
 Wybrane dane finansowe Grupy Banku BPH SA     
 Skonsolidowany rachunek zysków i strat     
  I. Przychody z tytułu odsetek2 454 8762 110 952565 561597 648 
  II. Przychody z tytułu prowizji942 445764 900217 123216 557 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-6 971297 696-1 60684 283 
  IV. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Banku46 855321 18610 79590 933 
 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej636 841-8 068 238146 717-2 284 261 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-153 331965 622-35 325273 385 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-220 1978 113 967-50 7302 297 208 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem263 3131 011 35160 663286 331 
 Wskaźniki rynkowe     
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Banku (w zł / EUR)1,6311,180,383,17 
  X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy spółki (w zł / EUR)1,6311,180,383,17 
  XI. Liczba akcji*28 716 23028 716 23028 716 23028 716 230 
 Wskaźniki rynkowe     
  XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)57,1856,8513,9213,63 
  XIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)57,1856,8513,9213,63 
  XIV. Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej     
  XV. Aktywa razem35 216 28936 677 5228 572 1948 790 510 
  XVI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego048 386011 597 
  XVII. Zobowiązania wobec banków778 581669 671189 519160 500 
  XVIII. Zobowiązania wobec klientów10 124 69510 317 3402 464 5092 472 759 
  XIX. Kapitał własny4 383 5714 358 9491 067 0301 044 710 
  XX. Kapitał mniejszości99 75290 86324 28121 777 
  XXI. Kapitał podstawowy383 340143 58193 31134 412 
  XXII. Liczba akcji*76 667 91176 667 91176 667 91176 667 911 
 Adekwatność kapitałowa     
  XXIII. Współczynnik wypłacalności (%)12,7311,2412,7311,24 
 Wybrane dane finansowe Banku BPH SA     
 Rachunek zysków i strat     
  XXIV. Przychody z tytułu odsetek2 439 2462 457 941561 961695 887 
  XXV. Przychody z tytułu prowizji891 600902 651205 409255 556 
  XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-15 449420 194-3 559118 964 
  XXVII. Zysk (strata) za okres48 175426 12211 099120 643 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej704 859-8 090 203162 387-2 290 480 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-149 416915 649-34 423259 236 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-220 1978 113 967-50 7302 297 208 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem335 246939 41377 235265 964 
 Wskaźniki rynkowe     
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,6814,840,394,20 
  XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,6814,840,394,20 
  XXXIV. Liczba akcji*28 716 23028 716 23028 716 23028 716 230 
 Wskaźniki rynkowe     
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)44,7844,4310,9010,65 
  XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)44,7844,4310,9010,65 
  XXXVII. Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
  XXXVIII. Aktywa razem34 167 08735 631 8428 316 8028 539 891 
  XXXIX. Zobowiązania wobec Banku Centralnego048 386011 597 
  XL. Zobowiązania wobec banków778 581669 671189 519160 500 
  XLI. Zobowiązania wobec klientów10 133 99610 323 4962 466 7732 474 234 
  XLII. Kapitał własny3 433 4763 406 007835 762816 318 
  XLIII. Kapitał podstawowy383 340143 58193 31134 412 
  XLIV. Liczba akcji*76 667 91176 667 91176 667 91176 667 911 
 Adekwatność kapitałowa     
  XLV. Współczynnik wypłacalności (%)12,2911,2212,2911,22 
       
 

Poszczególne pozycje skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących zasad:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na 31.12.2009 r. – 4,1082; na 31.12.2008 r. - 4,1724;
- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca czterech kwartałów: 2009 r. – 4,3406; 2008 r. – 3,5321.
*Dla zachowania porównywalności wskaźników, w celu wyliczenia zysku na jedną akcję użyto średniej ważonej ilości akcji odpowiednio w roku 2009 oraz 2008, czyli 28 716 230, natomiast w celu wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję użyto zwiększonej w wyniku połączenia Banku BPH i GE Money Banku ilości akcji na dzień 31 grudnia 2009 roku, czyli 76 667 911.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »