Reklama

FAMUR (FMF): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania Grupy FAMUR     
  I. Przychody netto ze sprzedaży695 0651 089 070160 131308 335 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej100 730164 17223 20746 480 
  III. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej58 03759 07013 37116 724 
  IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej126 508222 33629 14562 947 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-116 148-32 562-26 759-9 219 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-71 431-94 393-16 457-26 724 
  VII. Przepływy pieniężne netto razem-61 07295 380-14 07027 004 
  VIII. Aktywa razem1 053 1831 309 310256 361313 803 
  IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania329 577643 95580 224154 337 
  X. Zobowiązania długoterminowe92 94895 32622 62522 847 
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe141 032408 78634 32997 974 
  XII. Kapitał własny723 607665 355176 137159 466 
  XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej703 372645 387171 212154 680 
  XIV. Kapitał zakładowy4 8154 8151 1721 154 
  XV. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,12050,12270,02780,0347 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,12050,12270,02780,0347 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję1,46081,34040,35560,3212 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,46081,34040,35560,3212 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania FAMUR S.A.     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży113 174125 75726 07335 604 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 28025 7046 2857 277 
  XXIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej60 25150 36813 88114 260 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 87472 3244 98820 476 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-72 80410 311-16 8482 919 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 151-20 275-369-5 740 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto razem-53 08162 360-12 22917 655 
  XXVIII. Aktywa razem623 845582 417151 854139 588 
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 77865 67711 38615 741 
  XXX. Zobowiązania długoterminowe9 52911 7982 3202 828 
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe24 80335 3206 0378 465 
  XXXII. Kapitał własny577 067516 740140 467123 847 
  XXXIII. Kapitał zakładowy4 8154 8151 1721 154 
  XXXIV. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,12510,10460,11840,1236 
  XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,12510,10460,11840,1236 
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję1,19851,07321,19851,0732 
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,19851,07321,19851,0732 
  XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000 
       
 

Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego bilansu zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2009 r. oraz 31.12.2008r.Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2009 roku (odpowiednio za 4 kwartały 2008 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 4 kwartały 2009 r. wyniósł 1euro = 4,3406 zł i odpowiednio za 4 kwartały 2008 roku wyniósł 1 euro = 3,5321 zł , pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2009 roku 1 euro =4,1082 zł; na 31.12.2008 roku 1 euro = 4,1724 zł

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »