KONSSTALI (KST): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów732 320757 601168 714214 490 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 40025 8781 0147 327 
  III. Zysk (strata) brutto9522 694226 425 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-13518 316-315 186 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej29 78931 8676 8639 022 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 667-12 686-3 379-3 592 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-31 974-16 569-7 366-4 691 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-16 8522 612-3 882740 
  IX. Aktywa, razem404 878446 75798 554140 826 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem158 685197 59038 62662 284 
  XI. Zobowiązania długoterminowe4 1099 1291 0002 878 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe145 337179 31035 37756 522 
  XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej246 193249 16759 92778 542 
  XIV. Kapitał zakładowy5 8975 8971 4351 859 
  XV. Liczba akcji (w szt.)5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419 
  XVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,023,11-0,010,88 
  XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,023,11-0,010,88 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)41,7542,2510,1613,32 
  XIX. Rozwodniony wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)41,7542,2510,1613,32 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000 
       
 

Informacje finansowe podlegające przeliczeniu w niniejszym raporcie zostały przeliczone wg poniższych zasad i kursów przeliczeniowych:
1)  pozycje bilansowe – poszczególne pozycje bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego przez Narodowy Bank Polski:
-         dla danych na dzień 31.12.2009 r. – 4,1082 EUR/zł
-         dla danych na dzień 31.12.2008 r. – 3,1724 EUR/zł
2)  pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca niniejszego okresu sprawozdawczego, odpowiednio:
-         dla danych narastająco za IV kwartały 2009 r. – 4,3406 EUR/zł
-        dla danych narastająco za IV kwartały 2008 r. – 3,5321 EUR/zł


 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: konsorcjum
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »