Reklama

PROTEKTOR (PRT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży174 764156 85140 26344 407 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży39 67840 5099 14111 469 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 50212 8461 9593 637 
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 78611 1841 7943 166 
  V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej4 6017 5941 0602 150 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego4 5606 2801 0511 778 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 6535 8372 9151 653 
  VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(4 533)(6 940)(1 044)(1 965) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 802)3 996(646)1 131 
  X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów5 3182 8931 225819 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej     
  XI. Aktywa razem114 111119 35827 77628 607 
  XII. Aktywa trwałe44 24646 58610 77011 165 
  XIII. Aktywa obrotowe69 86572 77217 00617 441 
  XIV. Zobowiązania razem52 69353 38712 82612 795 
  XV. Zobowiązania długoterminowe16 12521 8253 9255 231 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe36 56831 5628 9017 564 
  XVII. Kapitał własny61 41865 97114 95015 811 
  XVIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego59 44557 28114 47013 729 
  XIX. Kapitał zakładowy9 5729 5722 3302 294 
  XX. Średnia ważona liczba akcji19 02218 92619 02218 829 
  XXI. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)0,240,330,060,08 
  XXII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)0,240,330,060,08 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXIII. Przychody ze sprzedaży22 84228 3315 2628 021 
  XXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 8136 5926481 866 
  XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 922)2 229(904)631 
  XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem2631 71261485 
  XXVII. Zysk (strata) netto3111 25572355 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 096)787(252)223 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(276)(4 868)(64)(1 378) 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 3084 6447621 315 
  XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 936563446159 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej     
  XXXII. Aktywa razem66 26662 03316 13014 867 
  XXXIII. Aktywa trwałe52 10845 80212 68410 977 
  XXXIV. Aktywa obrotowe14 15816 2313 4463 890 
  XXXV. Zobowiązania razem19 54615 6244 7583 745 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe9 40910 4392 2902 502 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe10 1375 1852 4681 243 
  XXXVIII. Kapitał własny46 72046 40911 37211 123 
  XXXIX. Kapitał zakładowy9 5729 5722 3302 294 
  XL. Średnia ważona liczba akcji19 02218 92619 02218 829 
  XLI. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,020,070,000,02 
  XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,020,070,000,02 
       
 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalony przez NBP (IV kwartał 2009 - 4,1082 PLN), okres porównawczy 31 grudnia 2008 - 4,1724 PLN). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały średnim kursem EUR będącym średnią arytmetyczną z 12 miesięcy okresu sprawozdawczego (IV kwartał 2009 - 4,3406 PLN, dane porównywalne za IV kwartał 2008 - 3,5321 PLN).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »