Reklama

POLREST (POL_): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 POLREST SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
 Dane dotyczce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów3082342688710112086 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13273-4717-3058-1335 
  III. Zysk (strata) brutto - dzialalnośc kontynuowana-12964-3187-2987-902 
  IV. Zysk (strata) brutto - działalność zaniechana-133980-30870 
  V. Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana-14129-1927-3255-546 
  VI. Zysk (strata) netto - działalność zaniechana-133980-30870 
  VII. Zysk należny udzialowcom jednostki dominującej-27201-1874-6267-531 
  VIII. Zysk udziałowców mniejszościowych-430-53-99-15 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2352-6834-542-1935 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4795-120491105-3411 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-329714003-7603964 
  XII. Przepływy pieniężne netto, razem-854-4880-197-1382 
  XIII. Aktywa razem2555356635622013574 
  XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania281062163168415184 
  XV. Zobowiązania długoterminowe535141651303395 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe27571746667111789 
  XVII. Kapitał własny-255335004-6218389 
  XVIII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej-213635011-5208391 
  XIX. Kapitały mniejszości-417-7-102-2 
  XX. Kapitał zakładowy625625152150 
  XXI. Liczba akcji (w szt.)6 250 0006 250 0006 250 0006 250 000 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)-0.415.60-0.101.34 
  XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)-0.415.60-0.101.34 
  XXIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)-4.40-0.31-1.95-0.09 
  XXV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR)-4.40-0.31-1.95-0.09 
  XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta     
  XXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3082342816710112122 
  XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12989-4649-2992-1316 
  XXIX. Zysk (strata) brutto- działalność kontynuowana-12659-3122-2916-884 
  XXX. Zysk (strata) brutto - działalność zaniechana-133980-30870 
  XXXI. Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana-13803-1874-3180-531 
  XXXII. Zysk (strata) netto - działalność zaniechana-133980-30870 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2076-6473-478-1833 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4537-121821045-3449 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-329714003-7603964 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem-836-4652-193-1317 
  XXXVII. Aktywa razem2596656707632113591 
  XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania281022169668405200 
  XXXIX. Zobowiązania długoterminowe533141601303394 
  XL. Zobowiązania krótkoterminowe27569753667111806 
  XLI. Kapitał własny-213635011-5208391 
  XLII. Kapitał zakładowy625625152150 
  XLIII. Liczba akcji ( w szt.)6 250 0006 250 0006 250 0006 250 000 
  XLIV. Wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR)-0.345.60-0.081.34 
  XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0.345.60-0.081.34 
  XLVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)-4.35-0.30-1.02-0.08 
  XLVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-4.35-0.30-1.02-0.08 
  XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000 
       
 

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO:
Do wyliczenia wielkości w EURO zastosowano nastepujące kursy:
1. dla pozycji bilansowych 4,1082 PLN/EUR kurs z dnia 31 grudnia 2009 ( dla danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2008r tj. 4,1724 PLN/EUR ),
2. dla pozycji sprawozdania z calkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2009r tj. 4,3406 PLN/EUR, kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objetych sprawozdaniem ( dla danych porównywalnych za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2008r, tj. 3,5321 PLN/EUR ).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »