Reklama

PKNORLEN (PKN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży67 927 99079 533 22515 649 44718 323 095 
  II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej1 097 076(1 603 322)252 748(369 378) 
  III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem1 440 652(2 915 403)331 902(671 659) 
  IV. Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej1 308 521(2 505 242)301 461(577 165) 
  V. Zysk/(Strata) netto1 300 167(2 526 626)299 536(582 091) 
  VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej1 233 166(1 419 748)284 100(327 086) 
  VII. Całkowite dochody ogółem1 211 414(1 137 168)279 089(261 984) 
  VIII. Środki pieniężne netto otrzymane z działalności operacyjnej5 161 7933 616 7601 189 188833 240 
  IX.Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej(2 539 997)(4 384 957)(585 172)(1 010 219) 
  X. Środki pieniężne netto (wykorzystane)/otrzymane z działalności finansowej(1 021 584)612 573(235 355)141 126 
  XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych1 600 212(155 624)368 661(35 853) 
  XII. Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję)3,06(5,86)0,70(1,35) 
  stan nastan nastan nastan na 
  31 grudnia 200931 grudnia 200831 grudnia 200931 grudnia 2008 
  XIII. Aktywa trwałe29 727 32929 280 8567 236 0967 127 417 
  XIV. Aktywa obrotowe19 433 04617 694 8944 730 3074 307 213 
  XV. Aktywa razem49 160 37546 975 75011 966 40311 434 631 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe13 242 2044 634 1783 223 3591 128 031 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe14 210 96021 809 9253 459 1695 308 876 
  XVIII. Kapitał własny21 707 21120 531 6475 283 8744 997 723 
  XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej19 037 90317 813 0914 634 1234 335 984 
  XX. Kapitał zakładowy *1 057 6351 057 635257 445257 445 
  XXI. Liczba akcji427 709 061427 709 061427 709 061427 709 061 
  XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonarjuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję)44,5141,6510,8310,14 
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej PKN ORLENw tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR 
  4 kwartały4 kwartały4 kwartały4 kwartały 
  narastająconarastająconarastająconarastająco 
  okresokresokresokres 
  od 01.01.2009od 01.01.2008od 01.01.2009od 01.01.2008 
  do 31.12.2009do 31.12.2008do 31.12.2009do 31.12.2008 
  I. Przychody ze sprzedaży47 481 27857 224 86410 938 87413 183 630 
  II. Zysk z działalności operacyjnej790 306636 354182 073146 605 
  III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem1 907 812(2 063 057)439 527(475 293) 
  IV. Zysk/(Strata) netto1 635 885(1 570 947)376 880(361 919) 
  V. Całkowite dochody ogółem1 751 022(1 758 818)403 406(405 202) 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 806 4141 292 773646 550297 833 
  VII.Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej(1 615 776)(1 993 857)(372 247)(459 351) 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej335 897975 89877 385224 830 
  IX.Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych1 526 535274 814351 68863 312 
  X. Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w złotych/euro na akcję)3,82(3,67)0,88(0,85) 
  stan nastan nastan nastan na 
  31 grudnia 200931 grudnia 200831 grudnia 200931 grudnia 2008 
  XI. Aktywa trwałe23 006 69620 427 0255 600 1894 972 257 
  XII. Aktywa obrotowe14 009 65511 572 5793 410 1692 816 946 
  XIII. Aktywa razem37 016 35131 999 6049 010 3587 789 203 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe10 368 7021 216 3182 523 904296 071 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe9 514 75115 401 4102 316 0393 748 944 
  XVI. Kapitał własny17 132 89815 381 8764 170 4153 744 189 
  XVII. Kapitał zakładowy *1 057 6351 057 635257 445257 445 
  XVIII. Liczba akcji427 709 061427 709 061427 709 061427 709 061 
  XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/euro na akcję)40,0635,969,758,75 
       
 

Reklama

* kapitał zakładowy został przeszacowany zgodnie z MSR 29 na dzień 1 stycznia 2005 roku

Powyższe dane finansowe za IV kwartały 2009 i 2008 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2009 roku – 4,1082 PLN/EUR;
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku – 4,3406 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dochody | środki | koncern | księgowa | dzie | Orlen

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »