Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 657 8441 780 504381 227504 092 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej347 876425 16579 995120 372 
  III. Zysk (strata) brutto352 739430 44181 114121 865 
  IV. Zysk (strata) netto w tym :284 728348 73365 47498 732 
  - zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki domin.286 589348 98165 90298 802 
  - zysk netto przypad.udziałowcom mniejszościowym-1 861-248-428-70 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej289 859256 07766 65472 500 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-182 773-262 954-42 029-74 447 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-64 715-112 933-14 882-31 973 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem42 371-119 8109 743-33 920 
  IX. Aktywa razem1 568 0041 350 528381 677323 681 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania223 541232 15554 41355 641 
  XI. Zobowiązania długoterminowe7 66117 1571 8654 112 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe207 540204 97850 51849 127 
  XIII. Kapitał własny w tym :1 344 4631 118 373327 263268 041 
  - przypisany akcjonariuszom jedn. dominujacej1 318 8661 090 301321 033261 313 
  - kapitały mniejszości25 59728 0726 2306 728 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 2743 224 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)42,3451,869,7414,68 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)199,92166,3048,6639,86 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)8,008,001,842,26 
       
 

1. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2009 r. i wynoszącego 4,1082 oraz 4,1724 na dzień 31.12.2008 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,3487 zł dla 4 kwartałów roku 2009 oraz 3,5321 dla 4 kwartałów roku 2008.

2. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość zadeklarowanej przez Emitenta do wypłaty dywidendy na 1 akcję za rok 2009 oraz wypłaconej za rok 2008.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »