Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
  I. Przychody ze sprzedaży1 198 3121 352 156276 071382 819 
  II. Zysk na działalności operacyjnej-13 48589 135-3 10725 236 
  III. Zysk przed opodatkowaniem-8 10487 900-1 86724 886 
  IV. Zysk netto-5 88674 657-1 35621 137 
  V. Całkowite dochody ogółem-1 10466 787-25418 909 
  VI. Ilość akcji (w szt.)39 116 42139 116 42139 116 42139 116 421 
  VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą-0,162,31-0,040,65 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-39 25062 174-9 04317 603 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej216 629-380 99050 368-107 865 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej21 773309 7365 01687 692 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem201 152-9 08046 342-2 571 
  XII. Środki pieniężne na początek okresu45 33354 41310 44415 405 
  XIII. Środki pieniężne na koniec okresu246 48545 33356 78612 835 
  XIV. Aktywa trwałe995 4911 047 354242 318251 020 
  XV. Aktywa obrotowe588 666556 892143 290133 470 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe198 787224 36548 38853 774 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe268 519222 55065 36253 339 
  XVIII. Kapitał własny1 116 8511 157 331271 859277 378 
  XIX. Kapitał zakładowy195 582195 58247 60846 875 
  XX. Kapitał mniejszości2 1571 698525407 
       
 

Dane w tabeli w pozycjach od XIV do XX podane zostały odpowiednio na dzień 2009-12-31 oraz 2008-12-31.

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na Euro zgodnie ze wskazaną, obowiązaującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na dzień 31.12.2008 wynosił 1 EUR = 4,1724 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2008)
kurs na dzień 31.12.2009 wynosił 1 EUR = 4,1082 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2009)
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008 wynosił 1 EUR = 3,5321 PLN
kurs w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009 wynosił 1 EUR = 4,3406 PLN


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »