Reklama

AGORA (AGO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 AGORA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 116 742 1 110 127 278 879 255 754  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej84 888 52 865 21 199 12 179  
  III. Zysk (strata) brutto87 875 54 368 21 945 12 525  
  IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej71 894 38 330 17 954 8 831  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej171 554 152 655 42 841 35 169  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(138 104)(204 144)(34 488)(47 031) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej24 683 (88 029)6 164 (20 280) 
  VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów58 133 (139 518)14 517 (32 143) 
  IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,41 0,75 0,35 0,17  
  XI. Aktywa razem1 805 476 1 538 236 455 894 374 431  
  XII. Zobowiązania długoterminowe273 497 99 933 69 060 24 325  
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe295 427 242 228 74 597 58 962  
  XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej1 221 052 1 196 281 308 323 291 193  
  XV. Kapitał zakładowy50 937 50 937 12 862 12 399  
  XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)23,97 23,49 6,05 5,72  
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego     
  XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów813 028 857 824 203 034 197 628  
  XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej55 537 43 470 13 869 10 015  
  XX. Zysk (strata) brutto73 688 45 412 18 402 10 462  
  XXI. Zysk (strata) netto63 973 36 356 15 976 8 376  
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej106 447 96 621 26 583 22 260  
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(153 017)(174 146)(38 212)(40 120) 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 788 (69 980)7 439 (16 122) 
  XXV. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów(16 782)(147 505)(4 191)(33 983) 
  XXVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,26 0,71 0,31 0,16  
  XXVIII. Aktywa razem1 481 414 1 364 429 374 066 332 123  
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe155 915 95 266 39 369 23 189  
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe193 683 184 657 48 906 44 948  
  XXXI. Kapitał własny1 131 816 1 084 506 285 790 263 986  
  XXXII. Kapitał zakładowy50 937 50 937 12 862 12 399  
  XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386  
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)22,22 21,29 5,61 5,18  
       
       
       
       
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Agora SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »