Reklama

ATMGRUPA (ATG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 ATM GRUPA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji113 344101 38528 30523 357 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 652(373)1 162(86) 
  III. Zysk (strata) brutto4 9202601 22960 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 06216476538 
  V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej3 06216476538 
  VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego2 74527068662 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 67413 8421 1673 189 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 348)(63 877)(2 334)(14 716) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 54420 8413864 801 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem(3 130)(29 194)(782)(6 726) 
  XI. Aktywa razem279 795277 31370 65067 502 
  XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe50 14743 72712 66210 644 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe26 88330 0666 7887 319 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe23 26413 6615 8743 325 
  XV. Kapitał własny229 648233 58657 98856 858 
  XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego229 052233 30757 83756 791 
  XVII. Kapitał zakładowy8 6008 6002 1722 093 
  XVIII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0320,0030,00800,0007 
  XX. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0320,0030,00800,0007 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,662,710,670,66 
  XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,662,710,670,66 
  XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16-0,04 
  XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy3,96034,1082   
  XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,00444,3406   
 JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XXVII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji61 96354 52715 47412 562 
  XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej8115 3452031 231 
  XXIX. Zysk (strata) brutto2 2686 3475661 462 
  XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 3126 9403281 599 
  XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej1 3126 9403281 599 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 001(17 538)1 748(4 040) 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 328)(19 384)(1 830)(4 466) 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 840)17 004(1 458)3 917 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem(6 167)(19 918)(1 540)(4 589) 
  XXXVI. Aktywa razem251 464256 11963 49662 343 
  XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe35 06834 1568 8558 314 
  XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe25 60526 9736 4656 566 
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe9 4637 1832 3891 748 
  XL. Kapitał własny216 396221 96354 64154 029 
  XLI. Kapitał zakładowy8 6008 6002 1722 093 
  XLII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,080,000,02 
  XLIV. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,080,000,02 
  XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,522,580,640,63 
  XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,522,580,640,63 
  XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16-0,04 
  XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy3,96034,1082   
  L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,00444,3406   
       
 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga : pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »