Reklama

BBIDEV (BBD): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
  I. Przychody operacyjne66 62699016 638228 
  II. Koszty operacyjne16 2037 6774 0461 769 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej50 423(6 687)12 592(1 541) 
  IV. Zysk (strata) netto za okres13 546(9 010)3 383(2 076) 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR):     
  V. - podstawowy oraz rozwodniony0,03-0,020,010,00 
  VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(8 176)(5 660)(2 042)(1 304) 
  VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej12 166843 03819 
  VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej6 1509 4121 5362 168 
  IX. Przepływy pieniężne netto10 1403 8362 532884 
  X. Aktywa, razem470 829426 872118 887103 907 
  XI. Aktywa obrotowe309 847420 27778 238102 302 
  XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty18 1678 0274 5871 954 
  XIII. Kapitał własny, razem245 469208 05461 98250 644 
  XIV. Zobowiązania, razem225 360218 81856 90553 264 
  XV. Zobowiązania długoterminowe69 57067 12617 56716 340 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe155 790151 69239 33836 924 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)523 078 250460 308 850523 078 250460 308 850 
  XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR):0,470,450,120,11 
       
       
       
       
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe zaprezentowane powyżej dotyczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Pozycje dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 3 kwartału 2010 oraz na koniec 3 kwartału 2009 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,0027 i 4,3993 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 września 2010 i 31 grudnia 2009 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 3,9870 i 4,1082 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Narodowy | Narodowe Fundusze Inwestycyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »