Reklama

COMP (CMP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 COMP SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży258 681255 25864 60058 807 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 57623 2065 8885 346 
  III. Zysk (strata) brutto26 97525 4486 7365 863 
  IV. Zysk (strata) netto*25 43121 0006 3514 838 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej25 58020 2316 3884 661 
  VI. Całkowity dochód25 72925 1666 4255 798 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 13945 23653410 422 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(14 000)(27 241)(3 496)(6 276) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 840)(10 377)(709)(2 391) 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem(14 701)7 618(3 671)1 755 
  XI. Liczba akcji4 747 8994 747 8994 747 8994 747 899 
  XII. Średnia ważona liczba akcji **4 554 0274 747 8994 554 0274 747 899 
  XIII. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,394,261,350,98 
  XIV. Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,624,261,400,98 
  XV. Aktywa razem460 411420 270116 257102 300 
  XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania127 05284 14032 08120 481 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe23 3507 5055 8961 827 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe103 70276 63526 18518 654 
  XIX. Kapitał własny333 359336 13084 17581 819 
  XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej332 043332 31383 84380 890 
  XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny)11 87011 8702 9972 889 
  XXII. Liczba akcji4 747 8994 747 8994 747 8994 747 899 
  XXIII. Rozwodniona liczba akcji4 747 8994 747 8994 747 8994 747 899 
  XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)70,2170,8017,7317,23 
  XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)70,2170,8017,7317,23 
       
 

Reklama

Powyższa tabela przedstawia dane w układzie publikowanym w sprawozdaniu za 2009 r. Wybrane dane doprowadzone do porównywalności sprzedaży uwzględniające sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostały zaprezentowane w części sprawozdania dotyczącej Działalności Zaniechanej.

* W pozycji „Podatek dochodowy odroczony” ujęto kwotę 1.038 tys. zł wynikającą z decyzji pokontrolnej UKS. Kwota ta stanowi podatek od kosztów emisji akcji serii J i K odniesiony przez Spółkę w koszty podatkowe. Kontrolujący zakwestionowali to odliczenie. Jednak NSA w lutym 2011 r. w składzie 7 sędziów wydało orzeczenie, że koszty emisji akcji mogą być uznane za koszty podatkowe, z wyłączeniem kosztów bezpośrednio związanych z tą emisją, tj. kosztów, bez których emisja nie mogłaby dojść do skutku. Jeśli Dyrektor Izby Skarbowej, na którego decyzję w tej sprawie Spółka obecnie oczekuje przychyli się do stanowiska NSA, kwota rezerwy zostanie rozwiązana.

** W wyliczeniu uwzględnione zostało nabycie akcji własnych

W pozycjach od XV do XXV - stan na dzień 31.12.2010 i 31.12.2009 odpowiednio.

W kolumnach prezentujących dane za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 (kolumny 2 i 4) zaprezentowano dane w układzie publikowanym w sprawozdaniu za 2009 rok.Wybrane dane doprwadzone do porównywalności uwzględniające sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostały zaprezentowane w sprawozdaniu w części dotyczącej Działalności Zaniechanej

Wybrane dane jednostkowe zamieszczono na stronie 4 załączonego sprawozdania

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Comp SA | comp

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »