Reklama

FASING (FSG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
  I. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR0    
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14997715610737 45435 964 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej548998181 3712 262 
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem327062428171 438 
  V. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej169754954241 266 
  VI. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli-4111039-103239 
  VII. Inne całkowite dochody293-80773-186 
  VIII. Łączne całkowite dochody199046884971 080 
  IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej22094104552945 
  X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli-219584-55135 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4695127301 1722 933 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2281-8054-570-1 856 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1479-6867-369-1 582 
  XIV. Przepływy pieniężne netto, razem935-2191233-505 
  XV. Aktywa razem19329017576448 80742 784 
  XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania930687572023 50018 431 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe21080247505 3236 025 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe682114758417 22411 583 
  XIX. Kapitał własny10022210004425 30724 352 
  XX. Kapitał zakładowy873187312 2052 125 
  XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej670866670416 94016 237 
  XXII. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli33136333408 3678 115 
  XXIII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej210844565261 085 
  XXIV. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli-4111 039-103253 
  XXV. Liczba akcji310724931072493 107 2493 107 249 
  XXVI. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,681,430,170,33 
  XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,000,00   
  XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)32,2532,028,147,79 
  XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00    
  XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00    
  XXXI. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe0    
  XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71626707531762316300 
  XXXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6400646015751488 
  XXXIV. Zysk (strata) brutto36323752894864 
  XXXV. Zysk (strata) netto27793229684744 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej88194042172167 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3531-9500-869-2189 
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej328729680968 
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem63720015746 
  XL. Aktywa razem108833962582748123431 
  XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55045436641389910628 
  XLII. Zobowiązania długoterminowe11449807028911964 
  XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe3968331133100207578 
  XLIV. Kapitał własny53788525941358212802 
  XLV. Kapitał zakładowy8731873122052125 
  XLVI. Liczba akcji3107249310724931072493107249 
  XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,891,040,230,25 
  XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00    
  XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,3116,934,374,12 
  L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00    
  LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
 

Poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)" oraz "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)" nie są liczone. Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »