Reklama

IMPEXMET (IPX): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 IMPEXMETAL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży24175851785001603732411234 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej107520732842685016883 
  III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem96055510362398711758 
  IV. Zysk (strata) netto z dzialalności kontynuowanej7842937981195868750 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego7688525630192005905 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1031291769592575440768 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej222601739655594008 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-112707-212555-28146-48969 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem12682-182003167-4193 
  X. Liczba akcji200000000209370387200000000209370387 
  XI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,380,120,100,03 
  XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,380,120,100,03 
  XIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych204799992209370387204799992209370387 
  XIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR)0,380,120,090,03 
  XV. 31.12.201031.12.200931.12.201031.12.2009 
  XVI. Aktywa17004311670305429369406578 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe78667848101986420644 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe616879609975155766148477 
  XIX. Kapitał własny961018929018242663226137 
  XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego876180841129221241204744 
  XXI. Kapitał zakładowy946611010572390224599 
  XXII. Liczba akcji200000000209370387200000000209370387 
  XXIII. Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję (w zł/EUR)4,384,021,110,98 
  XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,384,021,110,98 
  XXV. . Średnioważona liczba akcji zwykłych204799992209370387204799992209370387 
  XXVI. Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR)4,284,021,080,98 
 dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego     
  XXVII. 1.01. - 31.12.20101.01. - 31.12.20091.01. - 31.12.20101.01. - 31.12.2009 
  XXVIII. Przychody ze sprzedaży908212659420226804151919 
  XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5234236347130718374 
  XXX. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem5046529817126026869 
  XXXI. Zysk (strata) netto4495229127112266710 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3366575729840717447 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej379202070694704770 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-73760-104505-18420-24076 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem-2175-8070-543-1859 
  XXXVI. Liczba akcji200000000209370387200000000209370387 
  XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,220,140,060,03 
  XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,220,140,060,03 
  XXXIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych204799992209370387204799992209370387 
  XL. Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR)0,220,140,050,03 
  XLI. 31.12.201031.12.200931.12.201031.12.2009 
  XLII. Aktywa11008221121752277964273052 
  XLIII. Zobowiązania długoterminowe47328690951195116819 
  XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe2746962793156936267990 
  XLV. Kapitał własny778798773342196651188244 
  XLVI. Kapitał zakładowy946611010572390224599 
  XLVII. Liczba akcji200000000209370387200000000209370387 
  XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,893,690,980,90 
  XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,893,690,980,90 
  L. Średnioważona liczba akcji zwykłych204799992209370387204799992209370387 
  LI. Wartość księgowa na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w zł/EUR)3,803,690,960,90 
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Impexmetal SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »