Reklama

INTERCARS (CAR): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 INTER CARS SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 428 2812 065 634606 403475 887 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej112 352119 87228 05727 616 
  III. Zysk (strata) brutto77 55484 30819 36719 423 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą62 91467 75215 71115 609 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej80 017109 75319 98225 285 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 749-19 688-5 431-4 536 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-50 668-87 623-12 653-20 187 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem7 6002 4421 898563 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,534,951,131,14 
  X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,534,851,131,12 
       
 Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2010 i 31.12.2009     
  XI. Aktywa, razem1 313 9501 272 993331 780309 866 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania754 590774 102190 539188 429 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe246 357389 89362 20794 906 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe508 233384 209128 33293 522 
  XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego559 360498 891141 242121 438 
  XVI. Kapitał zakładowy28 33628 3367 1556 897 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)14 168 10013 787 68514 168 10013 787 685 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)39,4836,189,978,81 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)39,4835,499,978,64 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 130 9581 857 569532 154427 952 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej83 830103 65620 93423 881 
  XXIII. Zysk (strata) brutto55 56873 47313 87716 927 
  XXIV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą46 51960 70711 61713 986 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej62 196104 44415 53224 062 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 966-35 897-2 738-8 270 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-48 898-69 714-12 211-16 061 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem2 332-1 167582-269 
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,284,400,821,01 
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,284,320,820,99 
       
 Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2010 i 31.12.2009     
  XXXI. Aktywa, razem1 273 4311 224 197321 549297 989 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania747 783743 969188 820181 094 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe247 917387 75862 60194 386 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe499 866356 211126 21986 707 
  XXXV. Kapitał własny525 648480 228132 729116 895 
  XXXVI. Kapitał zakładowy28 33628 3367 1556 897 
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.)14 168 10013 787 68513 736 10013 787 685 
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)37,1034,839,378,48 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)37,1034,169,378,32 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
       
       
       
 

Reklama

Kapitał własny

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Inter Cars SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »