Reklama

KCI (KCI): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 KCI SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów41 1563 73810 278861 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 275(2 935)318(676) 
  III. Zysk (strata) brutto(2 732)(17 562)(682)(4 046) 
  IV. Zysk (strata) netto(7 408)(44 738)(1 850)(10 307) 
  V. Zysk (strata) netto przpadająca jednostce dominującej(7 408)(38 248)(1 850)(8 812) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej36 34823 4609 0775 405 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6 050)(4 331)(1 511)(998) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(44 744)(26 212)(11 174)(6 039) 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem(14 446)(7 083)(3 608)(1 632) 
  X. Aktywa razem47 665263 80812 03664 215 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 906161 7563 00639 374 
  XII. Zobowiązania długoterminowe1 21972 44030817 633 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe10 68789 3162 69921 741 
  XIV. Kapitał własny35 759102 0529 02924 841 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej35 75948 7329 02911 862 
  XVI. Kapitał zakładowy126 284126 28431 88730 739 
  XVII. Liczba akcji na koniec okresu36 393 00036 393 00036 393 00036 393 000 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,981,340,250,33 
  XIX. Średnia ważona liczba akcji36 393 00036 393 00036 393 00036 393 000 
  XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,20)(1,05)(0,05)(0,26) 
       
 

Reklama

Informacja na temat przyjętych kursów przy przeliczaniu danych:
Dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały przeliczone po kursie 3,9603; natomiast na dzień 31 grudnia 2009 r. po kursie 4,1082.
Dane w rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zostały przeliczone po kursie 4,0044; natomiast dane za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. po kursie 4,3406.

Pozycję XVIII Wartość księgowa na akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych XV) oraz liczby akcji zwykłych na koniec okresu XVII.
Pozycję XX Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz pozycji Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (V) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (XIX).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: KCI SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »