Reklama

OPONEO.PL (OPN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów144 30285 66436 12419 787 
  II. Zysk (strata) ze sprzedaży27 59712 4666 9092 879 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 0861 7272 275399 
  IV. Zysk (strata) brutto9 1982 5072 303579 
  V. Zysk (strata) netto7 1621 9331 793446 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 3399073 36824 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 426-381-4 400115 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-546-217-138-22 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-4 633309-1 170117 
  X. Aktywa, razem ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)85 82859 56421 67214 440 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 6607 5736 9842 035 
  XII. Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)07800190 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 6607 5736 9841 708 
  XIV. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)58 16351 12814 68712 405 
  XV. Kapitał zakładowy ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 67612 6763 2013 086 
  XVI. Liczba akcji (w szt.) ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 676 00012 676 00012 676 00012 676 000 
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,570,150,140,03 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,570,150,140,03 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,594,031,160,98 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,594,031,160,98 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 0,002 
       
 

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów prezentowane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na 31.12.2010 – 3,9603 Tabela nr 255/A/NBP/2010 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31.12.2009 4,1082 Tabela nr 255/A/NBP/2009

2. Wykazane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych prezentowane są według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 - 3,9946 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 – 4,3294

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »