Reklama

RELPOL (RLP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 RELPOL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO     
 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  I. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów88 17965 20422 02015 022 
  II. 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 522-3 338-1 629-769 
  III. 3. Zysk (strata) brutto-6 492-9 014-1 621-2 077 
  IV. 4. Zysk (strata) netto-7 844-11 185-1 959-2 577 
  V. 5. Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  VI. 6.Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  VII. 7. Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,82-1,16-0,20-0,27 
  VIII. 8. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,82-1,16-0,20-0,27 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  IX. 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 2545 1561 3121 188 
  X. 2. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 293-8 1031 322-1 867 
  XI. 3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 084-6 245-3 018- 1 439 
  XII. 4. Przepływy pieniężne netto, razem-1 537-9 192-384-2 118 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
  XIII. 1. Aktywa razem78 02191 51419 70122 276 
  XIV. 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 67627 5475 7266 705 
  XV. 3. Zobowiązania długoterminowe34859688145 
  XVI. 4. Zobowiązania krótkoterminowe17 17821 9414 3385 341 
  XVII. 5. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej53 27062 22813 45115 147 
  XVIII. 6. Kapitał zakładowy48 04648 04612 13211 695 
  XIX. 7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,546,481,401,58 
  XX. 8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,546,481,401,58 
  XXI. 9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
 WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO     
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  XXII. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów70 99557 32617 72913 207 
  XXIII. 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 605-4 291-2 149-988 
  XXIV. 3. Zysk (strata) brutto-9 450-10 188-2 360-2 347 
  XXV. 4. Zysk (strata) netto-9 558-11 616-2 387-2 676 
  XXVI. 5. Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XXVII. 6.Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XXVIII. 7. Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,99-1,21-0,25-0,28 
  XXIX. 8. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,99-1,21-0,25-0,28 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  XXX. 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 6404 3559091 003 
  XXXI. 2. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 737-7 5321 433-1 735 
  XXXII. 3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 435-5 599-2 856-1 290 
  XXXIII. 4. Przepływy pieniężne netto, razem-2 058-8 776-514-2 022 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
  XXXIV. 1. Aktywa razem69 59586 00117 57320 934 
  XXXV. 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 36026 7415 1416 509 
  XXXVI. 3. Zobowiązania długoterminowe26751167124 
  XXXVII. 4. Zobowiązania krótkoterminowe14 94314 1613 7733 447 
  XXXVIII. 5. Kapitał własny49 23559 26012 43214 425 
  XXXIX. 6. Kapitał zakładowy48 04648 04612 1322 953 
  XL. 7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,126,171,291,50 
  XLI. 8. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,126,171,291,50 
  XLII. 9. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
   
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Relpol SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »