Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 732 2771 657 848432 507381 228 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej179 095347 95944 71680 014 
  III. Zysk (strata) brutto183 694352 74945 86481 116 
  IV. Zysk (strata) netto w tym :147 961284 81436 94265 494 
  - zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki domin.148 663286 75937 11765 941 
  - zysk netto przypad.udziałowcom mniejszościowym-702-1 945-175-447 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej129 808289 90332 40966 664 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-107 614-182 773-26 868-42 029 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-68 294-64 759-17 051-14 892 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-46 10042 371-11 5109 743 
  IX. Aktywa razem1 734 1531 564 675436 770380 866 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania300 009220 16975 56153 593 
  XI. Zobowiązania długoterminowe2 4287 6616121 865 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe287 022204 03172 29049 664 
  XIII. Kapitał własny w tym :1 434 1441 344 506361 209327 274 
  - przypisany akcjonariuszom jedn. dominujacej1 410 6991 318 992355 304321 063 
  - kapitały mniejszości23 44525 5145 9056 211 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 3883 274 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)22,0042,355,499,74 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)213,26199,9353,7148,67 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 8,00 1,84 
       
 

Reklama

1. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2010 r. i wynoszącego 3,9704 oraz 4,1082 na dzień 31.12.2009 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0052 zł dla roku 2010 oraz 4,3487 dla roku 2009.

2. W pozycji XX zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej za rok 2009 .

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Stalprodukt SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »