Reklama

PULAWY (ZAP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-304 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-304 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-304 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej2.882.3202.061.584723.129504.845 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej644.184262.770161.61664.348 
  III. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej364.31841.92391.40210.266 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej306.97231.72977.0147.770 
  V. Całkowity dochód za rok obrotowy296.65631.28374.4267.661 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej296.58331.81974.4087.792 
  VII. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców nie posiadających kontroli73(536)18(131) 
  VIII. Ilość akcji (w szt.)19.115.00019.115.00019.115.00019.115.000 
  IX. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)15,521,663,890,41 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej498.8715.537125.1591.356 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(493.312)(43.775)(123.764)(10.720) 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6.479)(156.386)(1.626)(38.296) 
  XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(920)(194.624)(231)(47.660) 
  na 30.06.2011na 30.06.2010na 30.06.2011na 30.06.2010 
  XIV. Aktywa trwałe1.501.6371.233.000376.671297.409 
  XV. Aktywa obrotowe1.014.163821.896254.393198.248 
  XVI. Aktywa razem2.515.8002.054.896631.064495.657 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe130.814114.10032.81327.522 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe441.363286.243110.71269.044 
  XIX. Kapitał własny1.943.6231.654.553487.539399.091 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XX. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej2.822.6892.055.903708.169503.454 
  XXI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej625.236259.177156.86263.468 
  XXII. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej293.76346.93873.70111.494 
  XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej236.38435.98159.3058.811 
  XXIV. Całkowity dochód za rok obrotowy226.06835.53556.7178.702 
  XXV. Ilość akcji (w szt.)19.115.00019.115.00019.115.00019.115.000 
  XXVI. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)11,831,862,970,46 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej436.24810.647109.4482.608 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(431.477)(44.742)(108.251)(10.957) 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(20.082)(156.405)(5.038)(38.301) 
  XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(15.311)(190.500)(3.841)(46.650) 
  na 30.06.2011na 30.06.2010na 30.06.2011na 30.06.2010 
  XXXI. Aktywa trwałe1.498.7791.226.242375.954295.779 
  XXXII. Aktywa obrotowe863.563813.219216.616196.155 
  XXXIII. Aktywa razem2.362.3422.039.461592.570491.934 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe110.328110.66027.67526.692 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe400.057283.797100.35068.454 
  XXXVI. Kapitał własny1.851.9571.645.004464.545396.788 
       
 

Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:
- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie czterech kwartałów roku obrotowego, tj.:
za okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011 - kurs 3,9859,
za okres od 01.07.2009r. do 30.06.2010r. - kurs 4,0836,


- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs euro określony przez Prezesa NBP, tj.:
na dzień 30.06.2011r. - kurs 3,9866,
na dzień 30.06.2010r. - kurs 4,1458.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »