Reklama

KOGENERA (KGN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01-31.12.2010 i 01.01-31.12.2009     
  I. Przychody1 022 156974 415254 730224 489 
  II. Przychody z tyt. rekompensat KDT10 24418 3402 5534 225 
  III. Zysk na działalności operacyjnej186 724225 88546 53352 040 
  IV. Zysk przed opodatkowaniem171 053204 62042 62847 141 
  V. Zysk netto140 572167 39935 03238 566 
  VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej138 773163 97034 58337 776 
  VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym1 7993 429448790 
  VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł / EUR)9,3111,002,322,54 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.12.2010 i 01.01-31.12.2009     
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej279 103256 60369 55559 117 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(185 641)(174 420)(46 263)(40 183) 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(101 021)(650)(25 175)(150) 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 i 31.12.2009     
  XII. Aktywa trwałe1 350 0421 258 444340 894306 325 
  XIII. Aktywa obrotowe505 419551 722127 621134 297 
  XIV. Aktywa razem1 855 4611 810 166468 515440 622 
  XV. Zobowiązania długoterminowe420 691442 787106 227107 781 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe398 001418 315100 498101 824 
  XVII. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 020 447933 863257 669227 317 
  XVIII. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących16 32215 2014 1213 700 
  XIX. Kapitał własny razem1 036 769949 064261 790231 017 
  XX. Liczba akcji (w tys. szt.)14 90014 90014 90014 900 
  XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)69,5863,7017,5715,50 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01-31.12.2010 i 01.01-31.12.2009     
  XXII. Przychody589 202531 802146 834122 518 
  XXIII. Zysk na działalności operacyjnej67 54891 68716 83421 123 
  XXIV. Zysk przed opodatkowaniem107 054121 14626 67927 910 
  XXV. Zysk netto94 311103 46623 50323 837 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.12.2010 i 01.01-31.12.2009     
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej154 56769 90338 51916 104 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(120 624)(121 533)(30 061)(27 999) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(28 161)52 553(7 018)12 107 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 i 31.12.2009     
  XXIX. Aktywa trwałe1 057 310966 291266 977235 209 
  XXX. Aktywa obrotowe267 405293 97767 52271 560 
  XXXI. Aktywa razem1 324 7151 260 268334 499306 769 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe134 011125 61133 83930 576 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe303 980290 09476 75770 613 
  XXXIV. Kapitał własny886 724844 563223 903205 580 
       
 

• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku - 3,9603
• pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku - 4,0127
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku - 4,1082
• pozycje sprawozdań: z rachunku zysków i strat, z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku - 4,3406


 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »