Reklama

ATMGRUPA (ATG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 ATM GRUPA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji115 342114 44027 86028 579 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9864 8574801 213 
  III. Zysk (strata) brutto2 6375 2746371 317 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej2 1013 469507866 
  V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej2 1013 469507866 
  VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego1 5043 134363783 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 7396 3714 7681 591 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24 359)(9 844)(5 884)(2 458) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 76334242685 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem(2 857)(3 131)(690)(782) 
  XI. Aktywa razem288 434275 61965 30469 595 
  XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe72 00945 80816 30311 567 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe48 66827 31111 0196 896 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe23 34118 4975 2854 671 
  XV. Kapitał własny216 425229 81149 00058 029 
  XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego215 464229 45748 78357 939 
  XVII. Kapitał zakładowy8 6008 6001 9472 172 
  XVIII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,04-0,01 
  XX. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,04-0,01 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,512,670,570,67 
  XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,512,670,570,67 
  XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,180,080,040,02 
  XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,41683,9603   
  XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,14014,0044   
 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  XXVII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji58 22661 96114 06415 473 
  XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2641 04164260 
  XXIX. Zysk (strata) brutto1 0442 321252580 
  XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 1301 357273339 
  XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej1 1301 357273339 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 8477 5852 8621 894 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 775(7 786)912(1 944) 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15 865)(5 965)(3 832)(1 490) 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem(243)(6 166)(59)(1 540) 
  XXXVI. Aktywa razem236 303254 08553 50164 158 
  XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe34 21334 9787 7468 832 
  XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe23 77126 0775 3826 585 
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe10 4428 9012 3642 248 
  XL. Kapitał własny202 090219 10745 75555 326 
  XLI. Kapitał zakładowy8 6008 6001 9472 172 
  XLII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,010,02-- 
  XLIV. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,010,02-- 
  XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,352,550,530,64 
  XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,352,550,530,64 
  XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,180,080,040,02 
  XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,41683,9603   
  L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,14014,0044   
       
 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »