Reklama

SNIEZKA (SKA): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów550 685531 699133 012132 812 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej45 39262 22610 96415 543 
  III. Zysk (strata) brutto25 15458 6696 07614 655 
  IV. Zysk (strata) netto18 23447 5164 40411 869 
  V. - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego17 14145 5414 13911 376 
  VI. - Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące1 0931 975264493 
  VII. Pełny dochód za okres24 58448 2005 93812 040 
  VIII. - Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego21 78245 9365 26111 474 
  IX. - Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące2 8022 264677566 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej51 01840 45212 32310 104 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(29 197)(25 734)(7 052)(6 428) 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(28 510)(5 153)(6 886)(1 287) 
  XIII. Przepływy pieniężne netto, razem(6 689)9 565(1 616)2 389 
  XIV. Aktywa, razem359 646366 76281 42792 610 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania149 088151 55033 75538 267 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe5 74213 0471 3003 294 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe143 346138 50332 45534 973 
  XVIII. Kapitał własny210 558215 21247 67254 342 
  XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej202 686206 19245 89052 065 
  XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli7 8729 0201 7822 278 
  XXI. Kapitał zakładowy13 55113 5513 0683 422 
  XXII. Liczba akcji (w szt.)13 550 67613 550 67613 550 67613 550 676 
  XXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,353,510,330,88 
  XXIV. - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1,273,360,310,84 
  XXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,353,510,330,88 
  XXVI. - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1,273,360,310,84 
  XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,5415,883,524,01 
  XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,5415,883,524,01 
  XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)-1,70-0,43 
       
 Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.     
  XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów417 624414 182100 873103 458 
  XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 57943 8572 79710 955 
  XXXII. Zysk (strata) brutto5 14141 7351 24210 425 
  XXXIII. Zysk (strata) netto4 06835 9639838 983 
  XXXIV. Pełny dochód za dany okres4 06835 9639838 983 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 66229 2184 7497 298 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 223)(15 458)(1 020)(3 861) 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(25 403)(5 194)(6 136)(1 297) 
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem(9 964)8 566(2 407)2 140 
  XXXIX. Aktywa razem323 995362 23173 35591 466 
  XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania147 877166 42533 48142 023 
  XLI. Zobowiązania długoterminowe5 6185 2301 2721 321 
  XLII. Zobowiązania krótkoterminowe142 259161 19532 20940 703 
  XLIII. Kapitał własny176 118195 80639 87549 442 
  XLIV. Kapitał zakładowy13 55113 5513 0683 422 
  XLV. Liczba akcji (w szt.)13 550 67613 550 67613 550 67613 550 676 
  XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,302,650,070,66 
  XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,302,650,070,66 
  XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,0014,452,943,65 
  XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,0014,452,943,65 
  L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)-1,70-0,43 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »