Reklama

FASING (FSG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
  I. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe0    
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19014315115245 92737 747 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1747655984 2211 398 
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem1651030393 988759 
  V. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej1260519183 045479 
  VI. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli1651-267399-67 
  VII. Inne całkowite dochody46212601 11665 
  VIII. Łączne całkowite dochody1722621784 161544 
  IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej1357622663 279566 
  X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli3650-88882-22 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1741646614 2071 164 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6492-2435-1 568-608 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10323-1291-2 493-322 
  XIV. Przepływy pieniężne netto, razem601935145233 
  XV. Aktywa razem21419619292348 49648 714 
  XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1071909251324 26923 360 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe21902243194 9596 141 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe814156473618 43316 346 
  XIX. Kapitał własny10700610041024 22725 354 
  XX. Kapitał zakładowy873187311 9772 205 
  XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej801706714418 15116 954 
  XXII. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli26836332666 0768 400 
  XXIII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej1095421852 646546 
  XXIV. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli1 651-267399-67 
  XXV. Liczba akcji310724931072493 107 2493 107 249 
  XXVI. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,530,700,850,18 
  XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00    
  XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)34,4432,317,808,16 
  XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00    
  XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,200,510,050,18 
  XXXI. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe0    
  XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93185716222250817886 
  XXXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej8522617520581542 
  XXXIV. Zysk (strata) brutto794631171919778 
  XXXV. Zysk (strata) netto542224761310618 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej111487782693194 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3247-3619-784-904 
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-72463477-1750868 
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem655636158159 
  XL. Aktywa razem1262431082652858227338 
  XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania67958547801538613832 
  XLII. Zobowiązania długoterminowe92221144820882891 
  XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe5441539479123209969 
  XLIV. Kapitał własny58285534851319613505 
  XLV. Kapitał zakładowy8731873119772205 
  XLVI. Liczba akcji3107249310724931072493107249 
  XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,740,800,400,20 
  XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00    
  XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)18,7617,214,254,35 
  L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00    
  LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,200,510,050,18 
       
 

Poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)" oraz "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)" nie są liczone. Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »