Reklama

FAMUR (FMF): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 FAMUR Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy FAMUR     
  I. Przychody netto ze sprzedaży922 601664 924222 845166 048 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej154 22684 18337 25221 023 
  III. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej95 24874 13523 00618 513 
  IV. Zysk netto z działalności zaniechanej23 8685 8895 7651 471 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej119 11680 02428 77119 984 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej150 150263 33536 26765 762 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-256 364-199 677-61 922-49 864 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej38 298-14 7949 251-3 694 
  IX. Przepływy pieniężne netto razem-67 91648 865-16 40412 203 
  X. Aktywa razem1 211 5451 277 677274 304322 621 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania570 580473 916129 184119 667 
  XII. Zobowiązania długoterminowe115 07145 23426 05311 422 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe299 033277 87367 70370 165 
  XIV. Kapitał własny640 965803 761145 120202 955 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej611 277803 761138 398202 955 
  XVI. Kapitał zakładowy4 8154 8151 0901 216 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,24740,16620,05980,0415 
  XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,24740,16620,05980,0415 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję1,26951,66930,28740,4215 
  XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,26951,66930,28740,4215 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,6200-0,1498- 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania Famur S.A.     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży332 039308 38480 20177 011 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 73321 3873 0765 341 
  XXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej32 35067 0937 81416 755 
  XXVI. Zysk netto z działalności zaniechanej66 69211016 10927 
  XXVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej99 04267 20323 92316 782 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej63 595132 88115 36133 184 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-239 952-134 689-57 958-33 635 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej163 6852 41939 536604 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto razem-12 672721-2 869182 
  XXXII. Aktywa razem874 774764 195198 056192 964 
  XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania423 507119 99095 88630 298 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe114 3195 77925 8831 459 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe251 29372 99356 89518 431 
  XXXVI. Kapitał własny451 267644 205102 171162 666 
  XXXVII. Kapitał zakładowy4 8154 8151 0901 216 
  XXXVIII. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XXXIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,20570,13960,04970,0349 
  XL. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,20570,13960,04970,0349 
  XLI. Wartość księgowa na jedną akcję0,93721,34000,21220,3378 
  XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję0,93721,34000,21220,3378 
  XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,6200-0,1498- 
       
 

Wybrane dane dotyczące bilansu przedstawiono na dzień 31.12.2011 oraz odpowiednio 31.12.2010

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok 2011 roku (odpowiednio za rok 2010) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2011 wyniósł 1 euro = 4,1401 zł i odpowiednio za rok 2010 roku wyniósł 1 euro = 4,0044 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2011 roku 1 euro = 4,4168 zł; na 31 grudnia 2010 roku 1 euro = 3,9603 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »