Reklama

JHMDEV (JHM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów70 79951 61017 10112 888 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 16718 0412 6974 505 
  III. Zysk (strata) brutto6 98816 4441 6884 106 
  IV. Zysk (strata) netto5 46615 3161 3203 825 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej5 10515 3161 2333 825 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-81 97332 674-19 8008 160 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 413-109 832-1 791-27 428 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej87 93380 65821 23920 142 
  IX. Przepływy pieniężne netto-1 4533 500-351874 
  X. Średnioważona liczba akcji w sztukach120 098 27491 211 671120 098 27491 211 671 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,050,170,010,04 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2011 r. i na 31.12. 2010 r.     
  XII. Aktywa, razem344 764300 94978 05775 991 
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania180 789182 50640 93246 084 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe121 77287 54727 57022 106 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe55 82188 14712 63822 258 
  XVI. Kapitał własny163 975118 44337 12529 908 
  XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej159 529114 35736 11928 876 
  XVIII. Kapitał zakładowy125 00095 67028 30124 157 
  XIX. Liczba akcji (w szt.)125 000 00095 670 000125 000 00095 670 000 
  XX. Średnioważona liczba akcji w sztukach120 098 27491 211 671120 098 27491 211 671 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję1,311,240,300,31 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 66951 6108 37412 888 
  XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7958 3586752 087 
  XXIV. Zysk (strata) brutto2 5547 0326171 756 
  XXV. Zysk (strata) netto1 9045 9044601 474 
  XXVI. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej1 9045 9044601 474 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-67 376-10 714-16 274-2 676 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 485-27 362-2 291-6 833 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej74 92039 84718 0969 951 
  XXX. Przepływy pieniężne netto-1 9411 771-469442 
  XXXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach120 098 27491 211 671120 098 27491 211 671 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,020,060,0040,02 
 Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2011 r. i na 31.12. 2010 r.     
  XXXIII. Aktywa, razem261 780210 50459 26953 154 
  XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania114 864105 55826 00626 654 
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe72 07547 11816 31811 898 
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe40 08551 9589 07613 120 
  XXXVII. Kapitał własny146 916104 94533 26326 499 
  XXXVIII. Kapitał własny przypisany akcjonariusza jednostki dominującej146 916104 94533 26326 499 
  XXXIX. Kapitał zakładowy125 00095 67028 30124 157 
  XL. Liczba akcji (w szt.)125 000 00095 670 000125 000 00095 670 000 
  XLI. Średnioważona liczba akcji w sztukach120 098 27491 211 671120 098 27491 211 671 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję1,181,100,270,28 
       
 

Reklama

Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.
Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.12.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4168 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2010 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,9603 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2011 – 31.12.2011 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1401 EUR/PLN.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,0044 EUR/PLN.
Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »