Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 PBG SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
 Dane finansowe dotyczace śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku     
  I. Przychody ze sprzedaży3 733 8292 740 311901 869684 325 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej336 199286 52581 20671 553 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem271 307234 28465 53258 507 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej222 194184 52853 66946 081 
  V. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:222 194184 52853 66946 081 
  VI. - akcjonariuszom podmiotu dominującego206 471190 28449 87147 519 
  VII. - akcjonariuszom mniejszościowym15 723(5 756)3 798(1 437) 
  VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)14,4413,313,493,32 
  IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)14,4413,313,493,32 
  X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(496 354)433 582(119 889)108 276 
  XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(150 043)(529 951)(36 241)(132 342) 
  XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej496 599144 866119 94936 177 
  XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(149 798)48 497(36 182)12 111 
  XIV. Średni kurs PLN / EURXX4,14014,0044 
  XV. Aktywa6 626 6574 749 5181 500 3301 199 282 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe731 236988 313165 558249 555 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe3 566 3811 942 715807 458490 547 
  XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 723 3691 592 195390 185402 039 
  XIX. Kapitał podstawowy14 29514 2953 2373 610 
  XX. Liczba akcji (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych(w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)120,56111,3827,3028,12 
  XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)-1,40-0,35 
  XXV. Kurs PLN / EUR na koniec okresuXX4,41683,9603 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku     
  XXVI. Przychody ze sprzedaży1 001 914918 230242 002229 305 
  XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej216 082193 31352 19248 275 
  XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem152 727194 53636 89048 581 
  XXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej122 824165 38829 66741 302 
  XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)8,5911,572,082,89 
  XXXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)8,5911,572,082,89 
  XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(50 154)237 423(12 114)59 291 
  XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(393 773)(411 943)(95 112)(102 873) 
  XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej80 975179 15519 55944 740 
  XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(362 952)4 635(87 667)1 157 
  XXXVI. Średni kurs PLN / EURXX4,14014,0044 
  XXXVII. Aktywa2 970 9772 860 208672 654722 220 
  XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe539 878911 205122 233230 085 
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe1 160 557759 395262 760191 752 
  XL. Kapitał podstawowy14 29514 2953 2373 610 
  XLI. Liczba akcji14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XLII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XLIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)88,8883,2220,1221,01 
  XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)-1,40-0,35 
  XLVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresuXX4,41683,9603 
       
 

Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczace wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 31.12.2011 roku kurs wynosił 4,4168 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 31.12.2010 roku kurs wynosił 3,9603 PLN/EUR;
b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za IV kwartały 2011 roku oraz za IV kwartały 2010 roku przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,1401 PLN/EUR oraz 4,0044 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »