REDAN (RDN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 REDAN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów380 386323 94191 87880 896 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 1769 7532 2162 435 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 5977 9351 1101 981 
  IV. Zysk (strata) netto2 5895 4086251 351 
  V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujące3 9445 3589531 338 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 45510 7385932 682 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 251-8 610-2 959-2 150 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej825-9 277199-2 317 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-8 971-7 149-2 167-1 785 
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,100,200,020,05 
  XI. Aktywa razem (*)186 973152 02642 33238 387 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)110 63279 63125 04820 107 
  XIII. Zobowiazania długoterminowe (*)15 7799 8603 5732 490 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (*)91 97067 45920 82317 034 
  XV. Kapitał własny (*)76 34172 39417 28418 280 
  XVI. Kapitał zakładowy (*)26 93826 9386 0996 802 
  XVII. Liczba akcji (*)26 938 02026 938 02026 938 02026 938 020 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)2,832,690,640,68 
  XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0000 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów110 64290 94126 72422 710 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 640-1278879-319 
  XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 7114 6741 6211 167 
  XXIII. Zysk (strata) netto3 8273 059924764 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 758-3 0741 632-768 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 7797 701-1 1541 923 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 312-8 706-317-2 174 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem667-4 079161-1 019 
  XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,140,110,030,03 
  XXIX. Aktywa razem (*)117 467105 41426 59626 618 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)34 72526 5007 8626 691 
  XXXI. Zobowiazania długoterminowe (*)14 8859 1543 3702 312 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)19 20816 9834 3494 288 
  XXXIII. Kapitał własny (*)82 74278 91418 73319 926 
  XXXIV. Kapitał zakładowy (*)26 93826 9386 0996 802 
  XXXV. Liczba akcji (*)26 938 02026 938 02026 938 02026 938 020 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)3,072,930,700,74 
  XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0000 
       
 

Powyższe dane finansowe za 2011 i 2010 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 PLN / EUR, i na dzień 30 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN/EUR.

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku) – 4,0044 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 grudnia 2011 roku) - 4,1401 PLN/EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Redan SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »