Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 002 8971 732 272483 780432 506 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej145 874177 76735 23444 384 
  III. Zysk (strata) brutto151 805182 22236 66745 496 
  IV. Zysk (strata) netto w tym:120 320145 62729 06236 359 
  - zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki dominującej123 411147 45929 80936 817 
  - zysk netto przypad.udziałowcom mniejszościowym-3 091-1 832-747-458 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej97 384129 94923 52232 445 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57 434-109 186-13 873-27 261 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-30 660-66 865-7 405-16 695 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem9 290-46 1022 244-11 511 
  IX. Aktywa razem1 838 6301 732 371416 281437 434 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania315 954300 56171 53575 893 
  XI. Zobowiązania długoterminowe961991218250 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe298 561288 55067 59772 860 
  XIII. Kapitał własny w tym:1 522 6761 431 810344 746361 541 
  - przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej1 504 5541 409 495340 643355 906 
  - kapitały mniejszości18 12222 3154 1035 635 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 0453 396 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)18,0821,884,375,46 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)226,42212,9151,2653,76 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,508,000,852,00 
       
 

Reklama

1. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2011 r. i wynoszącego 4,4168 oraz 3,9603 na dzień 31.12.2010 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1401 zł dla roku 2011 oraz 4,0052 dla roku 2010.
2. Do wyliczenia zysku na jedną akcje zwykłą przyjęto 6.655.267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69.733 akcje własne skupione przez Emitenta.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 za rok 2010 oraz wypłaconej w roku 2010 za rok 2009.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Stalprodukt SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »