ARCTIC (ATC): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
  I. Przychody ze sprzedaży2 600 7002 527 189621 401613 456 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 0193 1157 412756 
  III. Zysk (strata) brutto(9 504)128(2 271)31 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej17 13512 0664 0942 929 
  V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy17 13512 0664 0942 929 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej166 440162 24739 76939 384 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(54 966)(56 375)(13 133)(13 684) 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(73 391)(121 615)(17 536)(29 521) 
  IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów38 083(15 743)9 099(3 822) 
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych55 403 50055 403 50055 403 50055 403 500 
  XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych55 768 50055 403 50055 768 50055 403 500 
  XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,310,220,070,05 
  XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,310,220,070,05 
  XIV. Aktywa (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)2 396 2311 924 531586 133435 730 
  XV. Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)464 614636 697113 648144 153 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)1 185 148612 273289 895138 624 
  XVII. Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)746 469675 561182 591152 953 
  XVIII. Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)55 404554 03513 552125 438 
  XIX. Liczba akcji zwykłych(wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)55 403 50055 403 50055 403 50055 403 500 
  XX. Rozwodniona liczba akcji zwykłych (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)66 509 48355 403 50066 509 48355 403 500 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)13,4712,193,302,76 
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)11,2212,192,752,76 
  XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)9 972 630-2 439 369- 
  XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,18-0,04- 
       
  XXV. Jednostkowe przychody ze sprzedaży112 20267 19826 80916 312 
  XXVI. Jednostkowy zysk (strata) z działalności operacyjnej56 80738 06013 5739 239 
  XXVII. Jednostkowy zysk (strata) brutto33 93727 3058 1096 628 
  XXVIII. Jednostkowy zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej33 93827 3058 1096 628 
  XXIX. Jednostkowy zysk (strata) netto za rok obrotowy33 93827 3058 1096 628 
  XXX. Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności operacyjnej207 913(1 443)49 678(350) 
  XXXI. Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(41 600)59(9 940)14 
  XXXII. Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności finansowej(159 718)(225)(38 162)(54) 
  XXXIII. Jednostkowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów6 596(1 608)1 576(390) 
  XXXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych55 403 50055 403 50055 403 50055 403 500 
  XXXV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych55 768 50055 403 50055 768 50055 403 500 
  XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,610,490,150,12 
  XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,610,490,150,12 
  XXXVIII. Jednostkowe aktywa razem (wg. stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)1 133 1001 018 874277 163230 681 
  XXXIX. Jednostkowe zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)129 128201 70731 58645 668 
  XL. Jednoskowe zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)133 36436 98032 6228 373 
  XLI. Jednostkowy kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)870 608780 188212 956176 641 
  XLII. Jednostkowy kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)55 404554 03513 552125 438 
  XLIII. Jednostkowa liczba akcji zwykłych (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)55 403 50055 403 50055 403 50055 403 500 
  XLIV. Jednostkowa rozwodniona liczba akcji zwykłych (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)66 509 48355 403 50066 509 48355 403 500 
  XLV. Jednstkowa wartość księgowa na jedną akcję (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)15,7114,083,843,19 
  XLVI. Jednstkowa rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (wg.stanu na 31/12/2012 i 31/12/2011)13,0914,083,203,19 
  XLVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)9 972 630-2 439 369- 
  XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,18-0,04- 
       
 

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który sporządzany jest raport.
Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Arctic | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »