Reklama

IDMPL (IDM): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 DOM MAKLERSKI IDM SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
  I. Przychody z działalności podstawowej96 330125 74023 08130 371 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-277 084-229 437-66 390-55 418 
  III. Zysk (strata) brutto-395 962-269 210-94 873-65 025 
  IV. Zysk (strata) netto-340 395-262 335-81 559-63 364 
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-336 753-264 150-80 686-63 802 
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące-3 6421 815-873438 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej95 397-193 35222 857-46 702 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej78 51514 20918 8123 432 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-218 600132 621-52 37732 033 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-44 688-46 522-10 707-11 237 
  XI. Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki-336 753-264 150-80 686-63 802 
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.286 594 383218 176 856286 594 383218 176 856 
  XIII. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR)-1,18-1,21-0,28-0,29 
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt.634 826 856218 176 856634 826 856218 176 856 
  XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą-0,53-1,21-0,13-0,29 
  XVI. Zysk netto zanualizowany-336 753-264 150-80 686-63 803 
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.*286 594 383218 176 856286 594 383218 176 856 
  XVIII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą-1,18-1,21-0,28-0,29 
  XIX. Stan na 31.12.12Stan na 31.12.11Stan na 31.12.12Stan na 31.12.11 
  XX. Aktywa razem565 7701 112 472138 391251 873 
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:339 344430 52083 00697 473 
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów35 59465 8458 70714 908 
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe33 921198 1838 29744 870 
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania12 53024 7033 0655 593 
  XXV. Kapitał własny179 056458 11743 798103 721 
  XXVI. Kapitał zakładowy63 48321 81815 5284 940 
  XXVII. Liczba akcji w szt.634 826 856218 176 856634 826 856218 176 856 
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR)0,282,100,070,48 
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.*634 826 856218 176 856634 826 856218 176 856 
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)0,282,100,070,47 
 WYBRANE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXXI. Przychody z działalności maklerskiej43 29948 17810 37411 637 
  XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-144 139-23 415-34 536-5 656 
  XXXIII. Zysk (strata) brutto-342 553-227 263-82 076-54 893 
  XXXIV. Zysk (strata) netto-346 813-180 473-83 097-43 591 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 205-145 8022 924-35 217 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej81 70836 65719 5778 854 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-130 17661 267-31 19014 798 
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem-36 263-47 878-8 689-11 564 
  XXXIX. Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki-346 813-180 473-83 097-43 591 
  XL. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.286 594 383218 176 856286 594 383218 176 856 
  XLI. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR)-1,21-0,83-0,29-0,20 
  XLII. Rozwodniona liczba akcji w szt.*634 826 856218 176 856634 826 856218 176 856 
  XLIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą-0,55-0,83-0,13-0,20 
  XLIV. Zysk netto zanualizowany-346 813-180 473-83 097-43 591 
  XLV. Średnia ważona liczba akcji w szt.*286 594 383218 176 856286 594 383218 176 856 
  XLVI. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą-1,21-0,83-0,29-0,20 
  XLVII. Stan na 31.12.12Stan na 31.12.11Stan na 31.12.12Stan na 31.12.11 
  XLVIII. Aktywa razem376 064862 80891 988195 347 
  XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:195 934311 03347 92770 420 
  L. Zobowiązania wobec Klientów35 59465 8458 70714 908 
  LI. Zobowiązania długoterminowe3 52678 08786217 680 
  LII. Rezerwy na zobowiązania7 11116 8801 7393 822 
  LIII. Kapitał własny168 952456 37441 327103 327 
  LIV. Kapitał zakładowy63 48321 81815 5284 940 
  LV. Liczba akcji w szt.634 826 856218 176 856634 826 856218 176 856 
  LVI. Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR)0,272,090,070,47 
  LVII. Rozwodniona liczba akcji w szt.*634 826 856218 176 856634 826 856218 176 856 
  LVIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)0,272,090,070,47 
       
 

* dotyczy zysku zanualizowanego

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »