Reklama

FAMUR (FMF): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 FAMUR Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania     
  I. Przychody netto ze sprzedaży1 471 509923 104352 575222 967 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej349 251154 36583 68137 285 
  III. Zysk (strata) netto287 484128 69868 88131 086 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej271 372119 18465 02128 788 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej413 055156 66798 96837 841 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-193 551-261 012-46 375-63 045 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-74 02028 574-17 7356 902 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem145 484-75 77134 858-18 302 
  IX. Aktywa razem (*)1 562 4451 213 595382 184274 768 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)633 151570 978154 873129 274 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (*)128 204115 07131 35926 053 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)262 732299 05464 26667 708 
  XIII. Kapitał własny (*)929 294642 617227 311145 494 
  XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)883 484612 918216 106138 770 
  XV. Kapitał zakładowy (*)4 8154 8151 1781 090 
  XVI. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,56360,24750,13500,0598 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,56360,24750,13500,0598 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,83491,27290,44880,2882 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,83491,27290,44880,2882 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży830 346332 039198 95280 201 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej75 04312 73317 9813 076 
  XXIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej102 24799 04224 49823 923 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej179 42073 63442 98917 786 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-76 407-249 991-18 307-60 383 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-60 018163 685-14 38039 536 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto razem42 995-12 67210 517-3 061 
  XXVIII. Aktywa razem (*)1 089 801874 774266 572198 056 
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)536 288423 507131 17995 886 
  XXX. Zobowiązania długoterminowe (*)100 981114 31924 70125 883 
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (*)283 273251 29369 29056 895 
  XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)553 513451 267135 393102 171 
  XXXIII. Kapitał zakładowy (*)4 8154 8151 1781 090 
  XXXIV. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,21240,20570,05090,0497 
  XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,21240,20570,05090,0497 
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,14960,93720,28120,2122 
  XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,14960,93720,28120,2122 
       
 

(*) Wybrane dane dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego bilansu zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2012r.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2012 roku (odpowiednio za rok 2011) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2012 wyniósł 1 euro = 4,1736 zł i odpowiednio za rok 2011 roku wyniósł 1 euro = 4,1401 zł
-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2012 roku 1 EUR = 4,0882 zł; na 31 grudnia 2011 roku 1 EUR = 4,4168 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »