Reklama

FON (FON): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 FON SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 
 Wybrane dane skonsolidowane     
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 88037869191 
  II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej2 361-715566-173 
  III. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem- 20 02615 180-4 8023 667 
  IV. Zysk ( strata ) netto- 3 79915 480-9113 739 
  V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej20 34412 2144 8782 950 
  VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działaności inwestycyjnej-145 497-103 824-34 889-25 078 
  VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej127 28991 34730 52322 064 
  VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalntów2 136-263512-64 
  IX. Aktywa razem121 11288 67129 62520 076 
  X. Zobowiązania krótkoterminowe8 8227 4012 1581 676 
  XI. Kapitał własny43 39469 30410 61415 691 
  XII. Kapitał zakładowy33 77533 6008 2627 607 
  XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( w szt )337 222 603179 169 825337 222 603179 169 825 
  XIV. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (w zł/Euro)-0,010,0900,02 
  XV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Euro )0,130,210,030,05 
 Wybrane dane jednostkowe     
  XVI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1201682941 
  XVII. Zysk ( strata) z działaności operacyjnej-1 011-511-242-123 
  XVIII. Zysk (strata ) przed opodatkowaniem-11 18412 977-2 6823 134 
  XIX. Zysk (strata ) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki domin.-11 18412 977-2 6823 134 
  XX. Przepływy środków pieniężnych netto z działaności operacyjnej6 68214 9021 6023 599 
  XXI. Przepływy środków pieniężnych netto z działaności inwestycyjnej-6 360-97 179-1 525-24 473 
  XXII. Przepływy środków pieniężnych z działalnosci finansowej22182 3405319 888 
  XXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów5436313015 
  XXIV. Aktywa razem65 89670 12316 11915 876 
  XXV. Zobowiązania długoterminowe0000 
  XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe8 5558 6132 0931 950 
  XXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej56 78061 44713 88913 912 
  XXVIII. Kapitał zakładowy33 77533 6008 2627 607 
  XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( w szt )337 222 603179 169 825337 222 603179 169 825 
  XXX. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję ( w zł/Euro)-0,030,07-0,010,02 
  XXXI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Euro)0,170,180,040,04 
       
 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób
- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wedlug kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów oglaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dziń każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 1 Euro = 4,1703 zł ( 1 Euro = 4,1401 zł )
- Pozycje bilansowe przeliczono według średnigo kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dień 31.12.2012 r. 1 Euro = 4,0882, a na dziń 31.12.2011 r. 1 Euro = 4,4168 zł.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »