IMPEL (IPL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 IMPEL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
 Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 roku     
  I. Przychody łącznie1 452 5811 278 330348 040308 768 
  II. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów1 417 4081 240 413339 613299 609 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej45 00553 94910 78313 031 
  IV. Zysk (strata) brutto32 88649 2047 88011 885 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy podmiotu dominującego27 85558 9766 67414 245 
  VI. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych-39951-9230 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej41 40025 2329 9196 095 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-63 217-30 161-15 147-7 285 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej23 641-17 1955 664-4 153 
  X. Przepływy pieniężne netto razem1 824-22 124437-5 344 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,264,850,541,17 
  XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,501,500,360,36 
  Stan na:Stan na:Stan na:Stan na: 
  31.12.201231.12.201131.12.201231.12.2011 
  XIII. Aktywa razem722 028660 035176 613149 437 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe90 94647 12122 24610 669 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe348 370273 19985 21461 855 
  XVI. Kapitał własny jednostki dominującej272 035333 17866 54275 434 
  XVII. Kapitały przypadające udziałowcom niesprawującym kontroli10 6776 5372 6121 480 
  XVIII. Liczba akcji12 865 17712 151 46212 865 17712 151 462 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)21,1527,425,176,21 
 Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Impel S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 roku     
  XX. Przychody łącznie45 49037 30410 8999 010 
  XXI. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów43 58936 26110 4448 758 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 99820 1396 7084 864 
  XXIII. Zysk (strata) brutto33 62530 0618 0577 261 
  XXIV. Zysk (strata) netto33 11929 4717 9357 118 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-25 325-7 463-6 068-1 803 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 09735 7292 6598 630 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 578-27 4533 972-6 631 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem2 350813563196 
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,692,430,640,59 
  XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,501,500,360,36 
  Stan na:Stan na:Stan na:Stan na: 
  31.12.201231.12.201131.12.201231.12.2011 
  XXXI. Aktywa razem214 447260 82352 45559 052 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe6 2815 8761 5361 330 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe49 19928 66612 0346 490 
  XXXIV. Kapitał własny158 967226 28138 88451 232 
  XXXV. Liczba akcji12 865 17712 151 46212 865 17712 151 462 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,3618,623,024,22 
       
 

I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych.
II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.
III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:
- poszczególne pozycje skonsolidowanych i jednostkowych aktywów i pasywów oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31 grudnia 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski,
-poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku.

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Impel SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »