Reklama

JSW (JSW): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży6 919 706,637 160 839,661 649 591,551 771 914,89 
  II. Zysk operacyjny1 344 705,851 584 298,40320 564,95392 026,92 
  III. Zysk przed opodatkowaniem1 326 798,001 554 892,71316 295,89384 750,63 
  IV. Zysk netto1 027 825,451 107 416,89245 023,71274 024,92 
  V. Całkowite dochody razem1 027 825,451 107 416,89245 023,71274 024,92 
  VI. Zysk netto przypadający na:1 027 825,451 107 416,89245 023,71274 024,92 
  VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej1 025 377,491 085 848,49244 440,14268 687,92 
  VIII. - udziały niekontrolujące2 447,9621 568,40583,575 337,00 
  IX. Całkowite dochody przypadające na:1 027 825,451 107 416,89245 023,71274 024,92 
  X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej1 025 377,491 085 848,49244 440,14268 687,92 
  XI. - udziały niekontrolujące2 447,9621 568,40583,575 337,00 
  XII. Ilość akcji (w szt.)118 172 084111 228 490118 172 084111 228 490 
  XIII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w zł / EUR na jedną akcję)8,689,762,072,42 
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 990 964,122 164 585,19474 626,71535 616,06 
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 509 077,02-878 207,60-359 749,46-217 308,19 
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-771 373,19-498 483,77-183 887,95-123 347,38 
  XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-289 486,09787 893,82-69 010,70194 960,49 
 Wybrane dane z bilansu wg stanu na dzień: kolumna I 30.09.2012 r., kolumna II 31.12.2011 r., kolumna III 30.09.2012 r., kolumna IV 31.12.2011 r.     
  XVIII. Aktywa trwałe9 418 903,218 873 613,472 289 587,052 009 059,38 
  XIX. Aktywa obrotowe4 570 548,604 743 413,251 111 028,391 073 947,94 
  XX. Aktywa razem13 989 451,8113 617 026,723 400 615,443 083 007,32 
  XXI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej8 629 931,598 236 228,492 097 800,471 864 750,16 
  XXII. Udziały niekontrolujące203 617,35207 133,3749 496,1746 896,71 
  XXIII. Kapitał własny razem8 833 548,948 443 361,862 147 296,651 911 646,86 
  XXIV. Zobowiązania długoterminowe2 665 308,502 660 156,08647 894,53602 281,31 
  XXV. Zobowiązania krótkoterminowe2 490 594,372 513 508,78605 424,27569 079,15 
  XXVI. Zobowiązania razem5 155 902,875 173 664,861 253 318,801 171 360,46 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXVII. Przychody ze sprzedaży6 625 698,726 048 454,771 579 502,891 496 660,67 
  XXVIII. Zysk operacyjny1 366 837,001 436 287,39325 840,80355 402,32 
  XXIX. Zysk przed opodatkowaniem1 365 217,181 412 929,35325 454,65349 622,49 
  XXX. Zysk netto1 080 087,401 000 223,32257 482,45247 500,39 
  XXXI. Całkowite dochody razem1 080 087,401 000 223,32257 482,45247 500,39 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 569 891,712 085 432,30374 247,09516 030,06 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 279 233,50-998 915,48-304 956,97-247 176,77 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-644 270,38-363 446,61-153 587,87-89 933,09 
  XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-353 612,17723 070,21-84 297,74178 920,20 
 Wybrane dane z bilansu wg stanu na dzień: kolumna I 30.09.2012 r., kolumna II 31.12.2011 r., kolumna III 30.09.2012 r., kolumna IV 31.12.2011 r.     
  XXXVI. Aktywa trwałe8 469 871,797 951 336,182 058 892,461 800 248,18 
  XXXVII. Aktywa obrotowe4 029 427,513 705 082,14979 490,38838 861,20 
  XXXVIII. Aktywa razem12 499 299,3011 656 418,323 038 382,832 639 109,38 
  XXXIX. Kapitał podstawowy1 251 878,401 260 860,02304 311,93285 469,12 
  XL. Kapitał własny razem8 044 833,517 596 420,501 955 572,341 719 892,34 
  XLI. Zobowiązania długoterminowe2 214 073,362 201 681,88538 206,37498 478,96 
  XLII. Zobowiązania krótkoterminowe2 240 392,431 858 315,94544 604,12420 738,08 
  XLIII. Zobowiązania razem4 454 465,794 059 997,821 082 810,49919 217,04 
       
 

Reklama

Powyższe wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2012 r. - 4,1138 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2011 r. - 4,4168 PLN/EUR);

- Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2012 r. - 4,1948 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2011 - 4,0413 PLN/EUR).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Jastrzębska | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »