Reklama

KONSSTALI (KST): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 153 7581 458 700276 442352 334 
  II. Koszt własny sprzedaży1 091 2271 362 404261 459329 075 
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 70739 0558889 433 
  IV. Zysk (strata) brutto-4 35731 653-1 0447 645 
  V. Zysk (strata) netto-4 67125 759-1 1196 222 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 94453 4425 01812 908 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 412-29 772-2 016-7 191 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 538-22 255-3 004-5 375 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-61 415-1342 
  X. Aktywa razem554 191649 575135 559147 069 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem273 180352 98066 82279 918 
  XII. Zobowiązania długoterminowe73720018045 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe259 498341 49663 47577 318 
  XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej281 011296 59568 73767 152 
  XV. Kapitał zakładowy5 8975 8971 4421 335 
  XVI. Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419 
  XVII. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,794,37-0,191,06 
  XVIII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,794,37-0,191,06 
  XIX. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)47,6550,2911,6611,39 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)47,6550,2911,6611,39 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda10 91402 6150 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą1,8500,440 
  XXIII. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą5 45705 4570 
  XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą)200,480 
 WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ:     
  XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 145 3031 452 446274 416350 822 
  XXVI. Koszt własny sprzedaży1 083 4781 356 473259 603327 641 
  XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 14038 9069929 397 
  XXVIII. Zysk (strata) brutto-3 69731 660-8867 647 
  XXIX. Zysk (strata) netto-4 29225 710-1 0286 210 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 07653 5204 57112 927 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 009-29 844-1 679-7 208 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 097-22 264-2 898-5 378 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem-301 412-7341 
  XXXIV. Aktywa razem550 533645 271134 664146 095 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem271 285350 81866 35879 428 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe73720118046 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe258 835340 57663 31377 109 
  XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej279 248294 45368 30666 667 
  XXXIX. Kapitał zakładowy5 8975 8971 4421 335 
  XL. Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419 
  XLI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,734,36-0,171,05 
  XLII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,734,36-0,171,05 
  XLIII. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)47,3549,9311,5811,3 
  XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)47,3549,9311,5811,3 
  XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda10 91402 6150 
  XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą1,8500,440 
  XLVII. Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą5 45705 4570 
  XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą)2,0000,480 
       
 

UWAGA: Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w par 87 ust. 7 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259), na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31.12.2011.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »