Reklama

MUZA (MZA): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 MUZA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 34128 3065 8326 841 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej99-2 16924-524 
  III. Zysk (strata) brutto-48-1 021-11-247 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-132-383-32-92 
  V. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niesprawującym kontroli-47-678-11-164 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 509-433-362-105 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-204 447-51 075 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej932-3 629223-877 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-597386-14393 
  X. Aktywa trwałe8 76010 0882 1432 284 
  XI. Aktywa obrotowe29 52528 1407 2226 371 
  XII. Aktywa, razem38 28538 2289 3658 655 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe4 9725 0641 2161 146 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe9 1848 2452 2471 867 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej24 16524 9095 9115 640 
  XVI. Kapitał własny przypadający udziałom niesprawującym kontroli-3711-92 
  XVII. Kapitał zakładowy5 8275 8271 4251 319 
  XVIII. Liczba akcji (w szt.)2 851 8962 851 8962 851 8952 851 896 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,478,732,071,98 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,478,732,071,98 
  XXI. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą-0,05-0,132,032,11 
  XXII. Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą-0,05-0,132,032,11 
  XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 61516 8204 9394 065 
  XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej489-833117-201 
  XXVI. Zysk (strata) brutto4291 911103462 
  XXVII. Zysk (strata) netto2961 87271452 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 525-1 344-365-325 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1064 665-251 128 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 018-2 849244-689 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem-613472-147114 
  XXXII. Aktywa trwałe9 98911 3202 4432 563 
  XXXIII. Aktywa obrotowe29 47227 6657 2096 264 
  XXXIV. Aktywa, razem39 46138 9869 6528 827 
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe4 9725 0641 2161 146 
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe8 7887 9082 1501 790 
  XXXVII. Kapitał własny25 70026 0156 2865 890 
  XXXVIII. Kapitał zakładowy5 8275 8271 4251 319 
  XXXIX. Liczba akcji (w szt.)2 851 8952 851 8962 851 8952 851 896 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,019,122,202,07 
  XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,019,122,202,07 
  XLII. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą0,100,660,020,16 
  XLIII. Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą0,100,660,020,16 
  XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
       
       
 

Zasady przeliczania na EURO danych finansowych:
1/ poszczególne pozycje bilansu wg. ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EURO obowiązującego na dzień 31.12.2012r. 4,0882 zł/EURO i dane porównywalne na dzień 31.12.2011r. 4,4168 zł/EURO;
2/ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych -według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. 4 kwartały 2012r. 4,1736 zł/EURO i 4 kwartały 2011r. 4,1375 zł/EURO.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »