Reklama

PGODLEW (PGO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
 Dane skonsolidowane     
  I. Przychody netto ze sprzedaży265 130255 36663 52561 681 
  II. Zysk z działalności operacyjnej27 25430 0326 5307 254 
  III. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej26 47920 0676 3444 847 
  IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej28 94423 7076 9355 726 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(15 604)1 821(3 739)440 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(13 135)(19 533)(3 147)(4 718) 
  VII. Przepływy pieniężne netto razem2055 995491 448 
  VIII. Aktywa razem *243 754236 49159 62453 544 
  IX. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy *30 31730 0077 4166 794 
  X. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy *42 07361 95910 29114 028 
  XI. Kapitał własny *171 364144 52541 91732 722 
  XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej *171 364144 52541 91732 722 
  XIII. Kapitał zakładowy *96 30096 30023 55621 803 
  XIV. Liczba akcji (w szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000 
  XV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,270,210,070,05 
  XVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,270,210,070,05 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję1,781,500,440,34 
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,781,500,440,34 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję     
       
 Dane jednostkowe     
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży9611 056230255 
  XX. Strata z działalności operacyjnej(717)(677)(172)(164) 
  XXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(4 860)5 258(1 164)1 270 
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(19)(619)(5)(150) 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej27 82619 5226 6674 715 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(27 356)(18 908)(6 555)(4 567) 
  XXV. Przepływy pieniężne netto razem451(5)108(1) 
  XXVI. Aktywa razem *128 169154 35431 35134 947 
  XXVII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy *232265 
  XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy *5 81227 1381 4226 144 
  XXIX. Kapitał własny *122 334127 19429 92428 798 
  XXX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej *122 334127 19429 92428 798 
  XXXI. Kapitał zakładowy *96 30096 30023 55621 803 
  XXXII. Liczba akcji (w szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000 
  XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-0,050,05-0,010,01 
  XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-0,050,05-0,010,01 
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję1,271,320,310,30 
  XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,271,320,310,30 
       
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na euro w następujacy sposób:

- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2012 roku (odpowiednio za 4 kwartały 2011 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 4 kwartały 2012 r. wyniósł 1 euro = 4,1736 zł i odpowiednio za 4 kwartały 2011 r. wyniósł 1 euro = 4,1401 zł;
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2012 roku 1 euro = 4,0882 zł i odpowiednio na 31 grudnia 2011 roku 1 euro = 4,4168 zł;

* - Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »