Reklama

ZAMET (ZMT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży170 649163 75540 88839 553 
  II. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej29 86424 4247 1565 899 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 24827 8627 9666 730 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej29 86424 4247 1565 899 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej38 587-9 6319 246-2 326 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 9729 155-4732 211 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-50 856-9 709-12 185-2 345 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem-14 241-10 185-3 412-2 460 
  IX. Aktywa razem (*)177 264203 88943 36046 162 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)60 58480 68414 81918 268 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (*)1164 07928924 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)39 29157 1149 61112 931 
  XIII. Kapitał własny (*)116 681123 20528 54127 895 
  XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)116 681123 20528 54127 895 
  XV. Kapitał zakładowy (*)67 41067 41016 48915 262 
  XVI. Liczba akcji (w szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000 
  XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,31010,25360,07430,0613 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,31010,25360,07430,0613 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,21161,27940,29640,2897 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,21161,27940,29640,2897 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)0,38-0,09- 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży100 51678 26724 08418 904 
  XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej50 86617 23212 1884 162 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 87812 0565 0022 912 
  XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej50 86617 23212 1884 162 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej24 597-4 0055 893-967 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej32 61010 2117 8132 466 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-55 965-4 453-13 409-1 076 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto razem1 2421 753297423 
  XXX. Aktywa razem (*)165 881168 32440 57638 110 
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)38 53455 4559 42612 555 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe (*)-4 079-924 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)30 42643 5857 4439 868 
  XXXIV. Kapitał własny (*)127 348112 86931 15025 554 
  XXXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)127 348112 86931 15025 554 
  XXXVI. Kapitał zakładowy (*)67 41067 41016 48915 262 
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000 
  XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,52820,17890,12660,0432 
  XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,52820,17890,12660,0432 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,32241,17210,32350,2654 
  XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,32241,17210,32350,2654 
  XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)0,38-0,09- 
       
 

(*) Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaprezentowano na dzień 31.12.2012 oraz 31.12.2011

Reklama

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
 -pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za IV kwartał 2012 roku (odpowiednio za IV kwartał 2011 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za IV kwartał  2012 r. wyniósł 1 euro = 4,1736 zł  i odpowiednio za IV kwartał  2011 roku wyniósł 1 euro =  4,1401 zł
 -pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2012 roku 1 euro = 4,0882 zł; na 31 grudnia 2011 roku  1 euro = 4,4168 zł.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »