Reklama

SFINKS (SFS): Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2012 SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów170 875171 70340 94241 473 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 570-9 942-616-2 401 
  III. Zysk (strata) brutto-8 958-17 295-2 146-4 177 
  IV. Zysk (strata) netto-9 014-18 988-2 160-4 586 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 599-4 1043 019-991 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 618-17 561-1 106-4 242 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 53522 904-2 0455 532 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-5541 239-133299 
  IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)66 66079 80816 30518 069 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)119 670121 69429 27227 553 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)91 93194 40122 48721 373 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 73927 2936 7856 179 
  XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-53 010-41 886-12 967-9 483 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 10622 1065 4075 005 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 105 62622 105 62622 105 62622 105 626 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,63-1,03-0,15-0,25 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,63-1,03-0,15-0,25 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-2,58-1,95-0,63-0,44 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-2,58-1,95-0,63-0,44 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP
a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za cztery kwartały 2012 roku, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2012 roku, tj.: 4,1736 PLN.
b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za cztery kwartały 2011 roku, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2011 roku, tj.:4,0044 PLN.
c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2012 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2012 roku, tj.: 4,0882 PLN.
d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapiatał zakładowy na 31.12.2011 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2011roku, tj.: 4,4168 PLN.

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »