Reklama

ABPL (ABE): Skonsolidowany raport półroczny AB Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 909 987,001 568 862,00476 972,00376 877,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej40 817,0029 417,0010 193,007 067,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem42 352,0027 616,0010 576,006 634,00 
  IV. Zysk (strata) netto35 830,0021 272,008 948,005 110,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-159 971,0012 122,00-39 949,002 912,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 543,00-3 134,00-635,00-753,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej170 888,0011 034,0042 675,002 651,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem8 374,0020 022,002 091,004 810,00 
  IX. Aktywa, razem1 146 044,00781 340,00289 383,00190 190,00 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania833 408,00517 492,00210 441,00125 966,00 
  XI. Zobowiązania długoterminowe5 970,005 281,001 507,001 285,00 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe827 438,00512 211,00208 933,00124 680,00 
  XIII. Kapitał własny312 636,00263 848,0078 943,0064 225,00 
  XIV. Kapitał zakładowy16 295,0015 950,004 115,003 882,00 
  XV. Liczba akcji (w szt.)16 295 002,0015 950 002,0016 295 002,0015 950 002,00 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,211,350,550,32 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,211,330,55  
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,3516,544,894,03 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,3116,494,884,01 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
       
 

Reklama

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2010 – 31 grudnia 2010 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,9603 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2009 – 31 grudnia 2009 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj.4,1082 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2010 – od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2009 – od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1628 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2010 – od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2009 – od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,1628 PLN/EUR.

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »