Reklama

ALTERCO (ALT): Skonsolidowany raport półroczny ALTERCO SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
  I. Aktywa trwałe (*)111 055,0042 763,0027 857,0010 798,00 
  II. Aktywa obrotowe (*)237 172,00266 964,0059 492,0067 410,00 
  III. Aktywa razem (*)348 227,00309 727,0087 349,0078 208,00 
  IV. Kapitał własny (*)231 577,00226 710,0058 089,0057 246,00 
  V. Zobowiązania długoterminowe (*)80 012,00356,0020 070,0090,00 
  VI. Zobowiązania krótkoterminowe (*)36 638,0082 661,009 190,0020 872,00 
  VII. Pasywa razem (*)348 227,00309 727,0087 349,0078 208,00 
  VIII. Liczba akcji (w szt.) (*)4 599 120,001 798 070,004 599 120,001 798 070,00 
  IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)50,35126,0912,6331,84 
  X. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) (*)5 265 787,001 798 070,005 265 787,001 798 070,00 
  XI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)43,98126,0911,0331,84 
       
  XII. Przychody ze sprzedaży47 882,006 652,0012 069,001 661,00 
  XIII. Koszt własny sprzedaży37 545,007 687,009 464,001 920,00 
  XIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 338,00-1 036,002 606,00-259,00 
  XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 271,00-2 747,001 581,00-686,00 
  XVI. Zysk (strata) brutto6 074,00-4 057,001 531,00-1 013,00 
  XVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 457,00-3 670,001 123,00-917,00 
  XVIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0,000,000,000,00 
  XIX. Zysk (strata) netto za okres4 457,00-3 670,001 123,00-917,00 
       
  XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 194 524,001 798 070,004 194 524,001 798 070,00 
  XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,06-2,040,27-0,51 
  XXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 346 376,001 798 070,004 346 376,001 798 070,00 
  XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,03-2,040,26-0,51 
       
  XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-10 333,00-12 146,00-2 605,00-3 033,00 
  XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-38 913,00-2 309,00-9 809,00-577,00 
  XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej52 695,0014 863,0013 282,003 712,00 
  XXVII. Przepływy środków pieniężnych netto, razem3 449,00409,00869,00102,00 
       
  XXVIII. Środki pieniężne na początek okresu (*)8 632,0037,002 180,009,00 
  XXIX. Środki pieniężne na koniec okresu (*)12 081,00446,003 030,00108,00 
       
 

(*) Porównywalne dane bilansowe zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2010 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »