Reklama

ALTERCO (ALT): Skonsolidowany raport półroczny ALTERCO SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
  I. Aktywa trwałe (*)101 923185 781101 92342 062 
  II. Aktywa obrotowe i przeznaczone do sprzedaży (*)401 841291 824291 82466 071 
  III. Aktywa razem (*)503 765477 605393 747108 134 
  IV. Kapitał własny (*)188 865265 987188 86560 222 
  V. Zobowiązania długoterminowe (*)65 451158 39365 45135 861 
  VI. Zobowiązania krótkoterminowe (*)249 44953 225249 44912 051 
  VII. Pasywa razem (*)503 765477 605503 765108 134 
  VIII. Liczba akcji (w szt.) (*)5 835 9525 296 6205 296 6205 296 620 
  IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)32,3650,2235,6611,37 
  X. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) (*)6 502 6195 963 2875 963 2875 963 287 
  XI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)29,3444,6031,6710,10 
  XII. Przychody ze sprzedaży46 25747 88210 94912 069 
  XIII. Koszt własny sprzedaży39 63537 5459 3829 464 
  XIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży6 62210 3381 5672 606 
  XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(73 370)6 271(17 367)1 581 
  XVI. Zysk (strata) brutto(91 282)6 074(21 607)1 531 
  XVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(91 793)4 457(21 728)1 123 
  XVIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej---- 
  XIX. Zysk (strata) netto za okres(91 793)4 457(21 728)1 123 
  XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 542 5034 194 5245 542 5034 194 524 
  XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)(16,56)1,06(3,92)0,26 
  XXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 209 1704 346 3766 209 1704 346 376 
  XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(14,48)1,03(3,43)0,25 
  XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(4 265)(10 333)(1 010)(2 605) 
  XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej498(38 913)118(9 809) 
  XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(1 535)52 695(363)13 282 
  XXVII. Przepływy środków pieniężnych netto, razem(5 303)3 449(1 255)869 
  XXVIII. Środki pieniężne na początek okresu (*)5 5228 6321 2502 180 
  XXIX. Środki pieniężne na koniec okresu (*)2195 522511 385 
       
       
       
 

(*) -

Porównywalne dane bilansowe zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2011 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »