Reklama

ARCTIC (ATC): Skonsolidowany raport półroczny ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
  I. Przychody ze sprzedaży1 212 119,001 062 308,00306 579,00265 622,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-16 353,00-9 522,00-4 136,00-2 381,00 
  III. Zysk (strata) brutto-47 994,00-3 896,00-12 139,00-974,00 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-50 113,00755,00-12 675,00189,00 
  V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy-50 113,00755,00-12 675,00189,00 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej31 520,0099 552,007 972,0024 892,00 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-37 606,00-225 848,00-9 512,00-56 472,00 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-42 463,00159 480,00-10 740,0039 877,00 
  IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-48 548,0033 185,00-12 279,008 298,00 
  X. Aktywa razem (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)1 773 083,001 910 769,00444 761,00482 481,00 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)528 619,00500 218,00132 599,00126 308,00 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)639 908,00742 608,00160 515,00187 513,00 
  XIII. Kapitał własny (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)604 557,00667 943,00151 647,00168 660,00 
  XIV. Kapitał podstawowy (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)554 035,00554 035,00138 974,00139 897,00 
       
  XV. Jednostkowe przychody ze sprzedaży35 724,00108 923,009 036,0027 235,00 
  XVI. Jednostkowy zysk (strata) z działalności operacyjnej22 468,0096 784,005 683,0024 200,00 
  XVII. Jednostkowy zysk (strata) brutto14 664,0093 281,003 709,0023 324,00 
  XVIII. Jednostkowy zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej14 664,0093 281,003 709,0023 324,00 
  XIX. Jednostkowy zysk (strata) netto za rok obrotowy14 664,0093 281,003 709,0023 324,00 
  XX. Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-15 306,00-198 169,00-3 871,00-49 551,00 
  XXI. Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3,00-235,00-1,00-59,00 
  XXII. Jednostkowe środki pieniężne netto z działalności finansowej8 325,00180 489,002 106,0045 130,00 
  XXIII. Jednostkowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-6 984,00-17 915,00-1 767,00-4 479,00 
  XXIV. Jednostkowe aktywa razem (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)1 007 292,00950 972,00252 669,00240 126,00 
  XXV. Jednostkowe zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)198 730,00119 572,0049 849,0030 193,00 
  XXVI. Jednostkowe zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)39 528,0077 022,009 915,0019 449,00 
  XXVII. Jednostkowy kapitał własny (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)769 034,00754 378,00192 905,00190 485,00 
  XXVIII. Jednostkowy kapitał podstawowy (wg.stanu na 30/06/2011 i 31/12/2010)554 035,00554 035,00138 974,00139 897,00 
       
 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.
Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »