Reklama

ARMATURA (ARM): Skonsolidowany raport półroczny ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży126 840,00126 339,0031 971,0031 552,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 168,007 061,00-546,001 763,00 
  III. Zysk (strata) brutto-3 510,006 320,00-885,001 578,00 
  IV. Zysk (strata) netto-2 594,006 517,00-654,001 628,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-432,00-37 542,00-109,00-9 376,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 384,00-9 715,00-853,00-2 426,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 703,0045 135,00933,0011 272,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-113,00-2 122,00-28,00-530,00 
  IX. Aktywa, razem378 800,00413 168,0095 018,0099 659,00 
  X. Zobowiązania długoterminowe1 842,002 222,00462,00536,00 
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe159 580,00190 439,0040 029,0045 935,00 
  XII. Kapitał własny217 378,00220 507,0054 527,0053 188,00 
  XIII. Kapitał zakładowy80 000,0080 000,0020 067,0019 297,00 
  XIV. Liczba akcji (w szt.)80 000 000,0080 000 000,0080 000 000,0080 000 000,00 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,030,08-0,010,02 
  XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,030,08-0,010,02 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,722,760,680,66 
  XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,712,760,680,66 
  XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,100,000,030,00 
 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  XX. Przychody ze sprzedaży122 523,00142 270,0030 883,0035 530,00 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 511,002 352,00-2 145,00587,00 
  XXII. Zysk (strata) brutto1 803,00-334,00454,00-83,00 
  XXIII. Zysk (strata) netto2 747,00-36,00692,00-9,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-19 388,00-27 240,00-4 887,00-6 803,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 097,00-9 106,00277,00-2 274,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej17 862,0034 677,004 502,008 660,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem-429,00-1 669,00-108,00-417,00 
  XXVIII. Aktywa, razem400 423,00360 877,00100 442,0087 046,00 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe1 768,001 660,00443,00400,00 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe212 300,00169 098,0053 253,0040 788,00 
  XXXI. Kapitał własny186 355,00190 119,0046 745,0045 858,00 
  XXXII. Kapitał zakładowy80 000,0080 000,0020 067,0019 297,00 
  XXXIII. Liczba akcji (w szt.)80 000 000,0080 000 000,0080 000 000,0080 000 000,00 
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,030,000,010,00 
  XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,000,010,00 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,332,380,580,57 
  XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,322,380,580,57 
  XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,100,000,030,00 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku:
- pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłosoznego przez NBP obowiązujacego na dzień bilansowy (30 czerwca 2011 roku: 1 EUR = 3,9866 zł; 30 czerwca 2010 roku: 1 EUR = 4,1458 zł);
- pozycje skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przelicozne według kursu stanowiącego srednią arytmetyczną srednich kursów ustalonych przez NBP obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiąca do końca II kwartału danego roku (od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku: 1 EUR = 3,9673 zł; od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku: 1 EUR = 4,0042 zł).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »