HANDLOWY (BHW): Skonsolidowany raport półroczny Bank Handlowy w Warszawie SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
 dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody z tytułu odsetek989 884,001 083 824,00247 211,00239 869,00 
  II. Przychody z tytułu prowizji361 863,00306 319,0090 371,0067 794,00 
  III. Zysk (strata) brutto446 502,00161 964,00111 508,0035 845,00 
  IV. Zysk (strata) netto349 370,00117 558,0087 251,0026 018,00 
  V. Całkowite dochody427 728,00126 301,00106 820,0027 953,00 
  VI. Zmiana stanu środków pieniężnych-2 117 461,00-2 273 230,00-528 810,00-503 105,00 
  VII. Aktywa razem*40 134 678,0037 633 063,009 680 804,009 160 475,00 
  VIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego* 980 446,00 238 656,00 
  IX. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu*29 032 848,0026 359 837,007 002 954,006 416 396,00 
  X. Kapitał własny6 132 407,005 756 387,001 479 185,001 287 898,00 
  XI. Kapitał zakładowy522 638,00522 638,00126 064,00116 932,00 
  XII. Liczba akcji (w szt.)130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00 
  XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)46,9344,0611,329,86 
  XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,670,900,670,20 
  XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)2,670,900,670,20 
  XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)**3,77 0,91  
 dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego     
  XVII. Przychody z tytułu odsetek973 917,001 053 047,00243 224,00233 057,00 
  XVIII. Przychody z tytułu prowizji323 774,00284 095,0080 859,0062 875,00 
  XIX. Zysk (strata) brutto439 397,00174 314,00109 734,0038 579,00 
  XX. Zysk (strata) netto345 701,00130 844,0086 335,0028 958,00 
  XXI. Całkowite dochody423 795,00137 845,00105 838,0030 507,00 
  XXII. Zmiana stanu środków pieniężnych-2 118 195,00-2 274 785,00-528 989,00-503 449,00 
  XXIII. Aktywa razem*39 144 909,0036 455 439,009 442 064,008 873 823,00 
  XXIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego* 980 446,00 238 656,00 
  XXV. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu*28 511 886,0025 761 339,006 877 294,006 270 712,00 
  XXVI. Kapitał własny6 063 387,005 681 628,001 462 537,001 271 171,00 
  XXVII. Kapitał zakładowy522 638,00522 638,00126 064,00116 932,00 
  XXVIII. Liczba akcji (w szt.)130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00 
  XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)46,4143,4811,199,73 
  XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,651,000,660,22 
  XXXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)2,651,000,660,22 
  XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)**3,77 0,91  
       
 

*Porównywalne dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
**Przedstawione wskaźniki dotyczą zadeklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2009 rok. Zgodnie z Uchwałą Nr 26a/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 18 czerwca 2009 roku dywidenda za 2008 rok nie była wypłacona.
***Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2010 roku � 4,1458 zł (na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 zł; na dzień 30 czerwca 2009 roku: 4,4696 zł ); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca I półrocza 2010 roku � 4,0042 zł (I półrocza 2009 roku: 4,5184 zł).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | bank | Warszawa | dywidenda | Citi Handlowy S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »