Reklama

BUDIMEX (BDX): Skonsolidowany raport półroczny Budimex SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 248 888,001 723 404,00566 856,00430 399,00 
  II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej145 422,00162 879,0036 655,0040 677,00 
  III. Zysk / (strata) brutto148 159,00156 154,0037 345,0038 998,00 
  IV. Zysk / (strata) netto119 790,00126 555,0030 194,0031 606,00 
  V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej119 790,00126 555,0030 194,0031 606,00 
  VI. Całkowity dochód119 708,00127 006,0030 174,0031 718,00 
  VII. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej119 708,00127 006,0030 174,0031 718,00 
 dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych     
  VIII. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej-939 064,00-157 872,00-236 701,00-39 427,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej19 161,0023 113,004 830,005 772,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej-223 544,00-446 644,00-56 347,00-111 544,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem-1 143 447,00-581 403,00-288 218,00-145 198,00 
 dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej     
  XII. Aktywa razem3 400 502,004 067 239,00852 983,001 027 003,00 
  XIII. Zobowiązania ogółem2 832 203,003 386 834,00710 431,00855 196,00 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe276 841,00254 960,0069 443,0064 379,00 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe2 555 362,003 131 874,00640 988,00790 817,00 
  XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej568 299,00680 405,00142 552,00171 806,00 
  XVII. Kapitał własny ogółem568 299,00680 405,00142 552,00171 806,00 
  XVIII. Kapitał podstawowy145 848,00145 848,0036 585,0036 828,00 
  XIX. Liczba akcji25 530 098,0025 530 098,0025 530 098,0025 530 098,00 
  XX. Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,694,961,181,24 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR)22,2626,655,586,73 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)9,086,802,281,64 
 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 dla rachunku zysków i strat     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 032 946,001 352 815,00512 426,00337 849,00 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej114 857,0081 080,0028 951,0020 249,00 
  XXV. Zysk (strata) brutto161 952,00129 538,0040 822,0032 351,00 
  XXVI. Zysk (strata) netto138 977,00112 442,0035 031,0028 081,00 
 dla rachunku przepływów pieniężnych     
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-952 436,00-295 120,00-240 072,00-73 703,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19 689,00-22 045,004 963,00-5 505,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-234 140,00-176 852,00-59 017,00-44 167,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto, razem-1 166 887,00-494 017,00-294 126,00-123 375,00 
 dla bilansu     
  XXXI. Aktywa razem3 267 709,003 858 951,00819 673,00974 409,00 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 717 914,003 216 216,00681 762,00812 114,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe20 730,0011 244,005 200,002 839,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe1 463 306,001 678 864,00367 056,00423 923,00 
  XXXV. Kapitał własny549 795,00642 735,00137 911,00162 295,00 
  XXXVI. Kapitał podstawowy127 650,00127 650,0032 020,0032 232,00 
  XXXVII. Liczba akcji25 530 098,0025 530 098,0025 530 098,0025 530 098,00 
  XXXVIII. Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,444,401,371,10 
  XXXIX. Zysk (strata) netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,907,502,481,84 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)21,5425,185,406,36 
  XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)9,086,802,281,64 
       
 

Porównywalne dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego bilansu zostały podane według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »